MEHMET BALiOGLU

Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabına Kaydedilmesi Gerekirken Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdarenin 2018 yılı içinde yaptığı yol yapım bakım ve onarım harcamalarını (3.430.385,82 TL) cari gider hesapları üzerinden muhasebeleştirildiği tespit edildi.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince söz konusu harcamaların varlık hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekirdi.
  • Bu nedenle 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabı 3.430.385,82 TL eksik, 630 Giderler Hesabı ise aynı tutar kadar fazla görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresine, söz konusu harcamaları uygun hesaplara kaydetmek için gereken çalışmaların yapıldığı belirtildiğinden, bu aşamada başka bir husus önerilmemiştir.
  • Takip eden denetimlerde bulgu konusu tespitin devam edip etmediği izlenecektir.

Rapor Metni

İdare tarafından 2018 yılı içerisinde; yol yapım, bakım ve onarım işleri kapsamında 3.430.385,82 TL tutarında imalat gerçekleştirilmiş ancak söz konusu harcamalar varlık hesapları yerine dönem sonunda kapanan cari gider hesapları kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 190 ve 191’inci maddeleri gereğince; herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilen yapıların 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabında, bu hesapta izlenen yeraltı ve yerüstü düzenlerinin iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama tutarlarının da bu hesaba borç kaydı yapılarak izlenmesi gerekmektedir.

Yılı içerisinde 3.430.385,82 TL tutarındaki yol yapım bakım ve onarım kapsamındaki harcamaların cari gider hesapları kullanılarak muhasebeleştirilmesi neticesinde, mali tablolarda yer alan 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabının 3.430.385,82 TL eksik, 630 Giderler Hesabının ise bu tutar kadar fazla görünmesine sebep olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılı içerisinde; yol yapım, bakım ve onarım işleri kapsamında yapılan harcamaların cari gider hesapları kullanılarak muhasebeleştirilmesi hususunda tüm müdürlüklerde çalışan ön muhasebe giriş personellerine, harcamaların mahiyetine uygun olarak varlık hesaplarına ya da cari gider hesaplarına borç kaydı yapılması konularında gerekli eğitimler verilmiş olup, 2019 Mali yılı hesaplarında özellikle uygunluk onayı verilerek muhasebeleştirme işlemleri yapılmaktadır” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; yol yapım, bakım ve onarım işleri kapsamında yapılan harcamaların mahiyetine uygun hesaplara kaydedilmesi için gereken çalışmaların yapıldığı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen muhasebe kayıtlarının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabı ile 630-Giderler Hesaplarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.