MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Numaralarının Verilmesi Sırasında Boş Yevmiye Numarası Bırakılması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin 2018 yılı yevmiye defterinde, yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olarak bazı yevmiye numaralarının boş bırakılması.

Temel Bulgular

* Yevmiye defterinde 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında toplam 95 adet yevmiye kaydının boş bırakıldığı tespit edilmiştir.
* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 44’üncü maddesine göre, yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterlerdir.
* Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlemler, yevmiye defterine kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilerek kaydedilecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Kamu idaresinin, boş bırakılan yevmiye numaralarını doldurması, böylece yevmiye defterinin düzenini sağlaması ve tekrar aynı hataya düşmemesi için gerekli önlemleri alması gerekir.

Rapor Metni

İdarenin yevmiye defterinde yapılan incelemede, yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olarak bazı yevmiye numaralarının boş bırakıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 44’üncü maddesine göre, yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterlerdir. Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlemler, yevmiye defterine kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilerek kaydedilecektir.

Ancak Belediyenin 2018 yılı yevmiye defterinde yapılan incelemede; 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında toplam 95 adet yevmiye kaydının boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda muhasebe işlemleri yevmiye numara sırasına göre arada boşluk bırakılmadan kaydedilmelidir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda yer alan hususların düzeltilmesi yönünde gerekli işlemlere başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusuna iştirak edilmiş olup bulguda belirtilen hususun düzeltilmesi adına gerekli işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.