MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Kayıtlarında Boş Yevmiye Numaralarının Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye’nin muhasebe kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yevmiye numaralarının müteselsil sıra numaralı olmadığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • 2018 mali yılına ilişkin yevmiye defterinin incelenmesi sonucunda; muhasebeleştirme işlemlerine kayda geçirildiği tarih ile birlikte hesap dönemi sonuna kadar devam eden birer numara verildiği ancak verilen yevmiye numaralarının her zaman birbirini takip etmediği ve 269 adet boş yevmiye numarasının olduğu görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Mevzuat gereği, yevmiye numaralarının müteselsil sıra numaralı olarak verilmesi ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması.

Rapor Metni

Belediye’nin muhasebe kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yevmiye numaralarının müteselsil sıra numaralı olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde;

(4) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaraları esastır ” denilmektedir.

Mevzuat hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye numarası sütunlarına hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar birbirini takip eden birer numara verilir.

Buna karşın Belediye’de 2018 mali yılına ilişkin yevmiye defterinin incelenmesi sonucunda; muhasebeleştirme işlemlerine kayda geçirildiği tarih ile birlikte hesap dönemi sonuna kadar devam eden birer numara verildiği ancak verilen yevmiye numaralarının her zaman birbirini takip etmediği ve 269 adet boş yevmiye numarasının olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, yevmiye numaralarının müteselsil sıra numaralı olarak verilmesi ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmiş olup gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtilmiştir. Ancak bulgu konusu olan hususun sonuçlanmamış olmasından dolayı mevzuata aykırı durum devam etmektedir. Konu önümüzdeki yıl denetimlerinde izlenecektir.