MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Defterinde Kullanılmayan Yevmiye Numaralarının Bulunması

Rapor Özet

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 43. ve 44. maddelerinde yer alan düzenlemelere göre, yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir.
 • 2018 yılında yapılan denetimde, yevmiye defterinin boş kayıtlar içerdiği ve 2018 yılında muhasebedeki işlem adedi 24.283 iken 24.355 yevmiye numarasının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
 • Kamu idaresi cevabında, bu durumun kullanıcı kaynaklı istem dışı fiş atlamaları nedeniyle yaşandığı ve artık daha özenli ve dikkatli bir şekilde yevmiye numaralarının takip edileceği belirtilmiştir.
 • Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yevmiye defterinin boş kayıtlar içerdiği ve 2018 yılında muhasebedeki işlem adedi 24.283 iken 24.355 yevmiye numarasının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

  Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

  Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yevmiye tarih ve numaralarının Yönetmelik’te belirtilen şekilde verilmesi gerekmektedir.

  Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde;

“(1) İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılır.

 1. Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaraları esastır.”

“Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni” başlıklı 44’üncü maddesinde;

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır.

a) Yevmiye defteri (Örnek-37),

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.” denilmektedir.

Buna göre yevmiye defteri hem tarih hem de numara itibarıyla müteselsil sıra takip eden yevmiye numaralarından oluşmalıdır.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; çeşitli tarihler itibariyle yevmiye defterinin boş kayıtlar içerdiği, 2018 yılında muhasebedeki işlem adedi 24.283 iken 24.355 yevmiye numarasının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ise, Yönetmelik’te belirtilen düzenlemeye aykırıdır.

Yevmiye tarih ve numaralarının Yönetmelik’te belirtilen şekliyle verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Günlük işlem akışımızda, gelir ve gider işlem fişleri ayrı takip edildiğinden ve gider evrakları gönderme emri akışıyla süreklilik sağlamakta olduğundan, gelir fişlerinde gün öncesi ve sonrası takip yapıldığından, kullanıcı kaynaklı istem dışı fiş atlamaları yaşanmaktadır. Bu sebeptendir ki; kullanım sırasında yevmiye sıraları daha özen ve dikkatle takip edilmeye başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda değinilen hatalı uygulama gerekçelerine değinildikten sonra yevmiye numaralarının daha özenli ve dikkatli takip edilmeye başlanacağı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.