MEHMET BALiOGLU

Yapım İşlerinin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Şelale Park ve Sosyal Tesis Binası Yapım işi için geçici kabul işlemi yapılıncaya kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken 2.872.443,38 TL’nin doğrudan 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlendiği anlaşılmıştır.
  • Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında; 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 2.872.443,38 TL eksik 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ise 2.872.443,38 TL fazla görünmektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 üncü ve 205 inci maddeleri.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyenin, yapım işleri taahhüt dosyalarını ilgili müdürlüğe ulaştırması ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kaydedilmesi gereken tutarlar bu hesapta muhasebeleştirilmeyerek doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına kaydedilmektedir.

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğinin açıklandığı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 204 üncü maddesine göre bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesinde adı geçen hesabın işleyişi açıklanmış ve tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinde; yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerektiği, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte ise 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenen tutarların ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerektiği belirtilmiştir.

Belediye tarafından 2018 yılı içerisinde geçici kabulü yapılmayan Şelale Park ve Sosyal Tesis Binası Yapım işine ait belge ve kayıtlardan; geçici kabul işlemi yapılıncaya kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken 2.872.443,38 TL’nin doğrudan 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlendiği anlaşılmıştır.

Bu durum neticesinde 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 2.872.443,38 TL eksik 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ise 2.872.443,38 TL fazla görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili Müdürlüklere bilgi verilmiş olup yapım işleri taahhüt dosyaları Müdürlüğümüze ulaştırıldığı zaman gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında; 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 2.872.443,38 TL eksik 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ise 2.872.443,38 TL fazla görünmektedir.