MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından Gerekli Çıkış Kayıtlarının Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

İdarenin yeni hizmet binası yapım işine ait geçici kabul tutanağı düzenlendiği halde, yapılmakta olan yatırımlar hesabından gerekli çıkış kayıtlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin izlendiği hesaptır.
  • Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır.
  • 56.560.000 TL üzerinden sözleşmesi imzalanan hizmet binası yapım işi’nin geçici kabulü yapılmış olmasına rağmen, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edildiği görülmüştür.
  • İdarenin ilgili işin geçici kabul onay tarihinde (30.11.2018), yapılan harcamalara ait tutarları ilgisine göre maddi duran varlık hesaplarına aktararak takip etmesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; “Belediye Hizmet Binası 24/05/2019 tarih ve 11916 yevmiye nolu muhasebe işlem fişi ile 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına aktarılmıştır.” denilmektedir.
  • Sonuç olarak bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, gerekli kayıtların yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak yapılması gereken gerekli muhasebe kayıtları 2019 yılı içerisinde yapıldığından 2018 yılı bilançosunda 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı olması gerekenden fazla, 252-Binalar Hesabı ise olması gereken düşük olarak yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204. ve 205. maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin gerekli muhasebe kayıtlarını zamanında yapması sağlanmalıdır.
  • Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının düzenli olarak izlenmesi ve geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların zamanında maddi duran varlık hesaplarına aktarılması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

İdarenin yeni hizmet binası yapım işine ait geçici kabul tutanağı düzenlendiği halde, yapılmakta olan yatırımlar hesabından gerekli çıkış kayıtlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğinin açıklandığı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 üncü maddesinde;

Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

Denilmektedir.

Yine aynı Yönetmelik’in 205 inci maddesinde adı geçen hesabın işleyişi açıklanmış ve tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede ise; 56.560.000 TL üzerinden sözleşmesi imzalanan hizmet binası yapım işi’nin geçici kabulü yapılmış olmasına rağmen, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edildiği görülmüştür.

İdarenin ilgili işin geçici kabul onay tarihinde (30.11.2018), yapılan harcamalara ait tutarları ilgisine göre maddi duran varlık hesaplarına aktararak takip etmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediye Hizmet Binası 24/05/2019 tarih ve 11916 yevmiye nolu muhasebe işlem fişi ile 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına aktarılmıştır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, gerekli kayıtların yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak yapılması gereken gerekli muhasebe kayıtları 2019 yılı içerisinde yapıldığından 2018 yılı bilançosunda 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı olması gerekenden fazla, 252-Binalar Hesabı ise olması gereken düşük olarak yer almaktadır.