MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Geçici Kabulü Yapılmasına Rağmen İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılması Gereken Giderlerin Bulunması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediyenin mali tabloları incelendiğinde 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında, geçici kabulü yapılmasına rağmen ilgili varlık hesaplarına aktarılmayan işlere ait 3.925.994,58 TL’lik madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin bulunduğu tespit edilmiştir.
  • Bu durum, 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının olması gerekenden 3.925.994,58 TL fazla olmasına sebep olmuştur.
  • Kamu idaresi cevabında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği işlem yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.
  • Ancak 2018 yılı Bilançosunda 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir.
  • Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğini düzenleyen 204’üncü maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu idaresinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği işlemleri tamamlaması ve 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabındaki hatalı tutarları düzeltmesi gerekmektedir.
  • Belediyenin mali tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğini düzenleyen 204’üncü maddesinde bu hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılmak üzere yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderler 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenecek ve bu giderler geçici kabule tabi işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabından ilgili varlık hesabına aktarılacaktır.

Belediyenin mali tabloları incelendiğinde 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında, geçici kabulü yapılmasına rağmen ilgili varlık hesaplarına aktarılmayan “Gaziemir Belediyesi Sarnıç Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması” işine ait 1.868.895,45 TL’lik,

“Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesi Park Yapılması” işine ait 396.178,40 TL’lik, “Gaziemir İlçesi Muhtelif Sokaklarda Yol ve Tretuvar Yapılması” işine ait 1.660.920,73 TL’lik madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin bulunduğu ve dolayısıyla 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının olması gerekenden 3.925.994,58 TL fazla olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabında geçici kabul yapılmasına rağmen ilgili varlık hesaplarına aktarılması gereken giderler ile ilgili Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği işlem yapılmaya başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Ancak 2018 yılı Bilançosunda 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.