MEHMET BALiOGLU

Yapılandırılmış Vergi ve Benzeri Nitelikteki Yükümlülüklerin Vadesine Göre Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, idarenin 2014 yılı içinde 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’dan yararlanmak suretiyle toplamda 1.556.757,33 TL tutarındaki borçlarını yapılandırdığı tespit edilmiştir.
  • Ancak söz konusu yapılandırılmış borçlardan 417.839,73 TL’nin bir yıldan uzun sürede ödenecek olmasına rağmen 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmediği görülmüştür.
  • Mali tablolardaki 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı ile 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında 417.839,73 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 278 ve 322. maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve benzeri nitelikteki ödemelerden 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek olanların 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında, bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olanların ise 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında gerekli kayıtların yapılarak izlenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; idarenin vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve benzeri nitelikteki ödemelerden 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek olanların 438-Kamuya olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında, bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olanların ise 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında gerekli kayıtların yapılarak izlenmesinin sağlandığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 278’inci maddesinde;

(1) Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin erteleme veya taksitlendirme vadesinin bir yılı aşmayan kısımlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabında kayıtlı vergi ve diğer yükümlülüklerden dönem sonunda erteleme veya taksitlendirme süresi bir yılın altına inenler bu hesaba kaydedilir.” denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 322’nci maddesinde ise;

“(1) Bu hesap, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, idarelerce vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve benzeri nitelikteki ödemelerden 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek olanların 438-Kamuya olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında, bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olanların ise 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, İdarenin 2014 yılı içinde 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’dan yararlanmak suretiyle toplamda 1.556.757,33 TL tutarındaki borçlarını yapılandırdığı, ancak söz konusu yapılandırılmış borçlardan 417.839,73 TL’nin bir yıldan uzun sürede ödenecek olmasına rağmen 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Yukarıda belirtildiği üzere, bir yıldan uzun sürede ödenmek üzere yapılandırılan tutarın vadesine göre muhasebeleştirilmemesi nedeniyle, mali tablolardaki 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı ile 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında 417.839,73 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “İdarenin vadesinde ödemeyip ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve benzeri nitelikteki ödemelerden bir yıldan daha uzun sürede ödenecekler 438- Kamuya olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar hesabında izlenmeye, bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olan borçlar 368 -Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabına kayıtları yapılarak düzeltilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; idarenin vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve benzeri nitelikteki ödemelerden 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek olanların 438-Kamuya olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında, bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olanların ise 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında gerekli kayıtların yapılarak izlenmesinin sağlandığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.