MEHMET BALiOGLU

Yapılandırılmış Borçların Vade Ayrımı Yapılmaksızın Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Fatsa Belediyesi’nin yapılandırılan sosyal güvenlik ve vergi borçları ile kalkınma ajansı borçlarının tamamının kısa vadeli karaktere haiz olan 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlendiği görülmüştür.
  • Bu durumun, İdarenin kısa vadeli yükümlülüklerinin olduğundan yüksek, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise olduğundan düşük görülmesine neden olduğu açıktır.
  • İdarenin yapılandırılmış bulunan sosyal güvenlik primi ve vergi borçları toplamının yaklaşık 50.000.000,00-TL olduğu ancak bilançoda bu tutarın 24.212.221,97-TL olarak yer aldığı da İdare tarafından verilen bilgilerden anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.05.2016 tarih ve 29724 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 322 nci maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 368 hesapta takip edilen 24.212.221,97-TL yapılandırılmış borcun yeniden hesaplanarak gerçek yapılandırılmış borç tutarının belirlenmesi.
  • Bu tutardan 1 Ocak 2020 tarihinden sonra ödenecek olanların 438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınması.
  • Yapılandırılmış borçlarının yeniden hesaplanarak gerçek borç tutarının belirleneceği ve söz konusu tutarların ilgili muhasebe hesaplarına aktarılacağı belirtilmiştir.
  • İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir.
  • İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bunun takibi ilerleyen denetimlerde sağlanacaktır.
  • Ancak bulgu konusu hususun 2018 yıl sonu bilançosu üzerindeki etkisi ise devam etmektedir.

Rapor Metni

27.05.2016 tarih ve 29724 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 322 nci maddesinde; bu hesabın,

kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hükme rağmen, Fatsa Belediyesinin yapılandırılan sosyal güvenlik ve vergi borçları ile kalkınma ajansı borçlarının tamamının kısa vadeli karaktere haiz olan 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlendiği görülmüştür. Bu durumun, İdarenin kısa vadeli yükümlülüklerinin olduğundan yüksek, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise olduğundan düşük görülmesine neden olduğu açıktır.

Bu durumun yanı sıra, idarenin yapılandırılmış bulunan sosyal güvenlik primi ve vergi borçları toplamının yaklaşık 50.000.000,00-TL olduğu ancak bilançoda bu tutarın 24.212.221,97-TL olarak yer aldığı da İdare tarafından verilen bilgilerden anlaşılmıştır.

Sonuç olarak 368 hesapta takip edilen 24.212.221,97-TL yapılandırılmış borcun yeniden hesaplanarak gerçek yapılandırılmış borç tutarının belirlenmesi ve bu tutardan 1 Ocak 2020 tarihinden sonra ödenecek olanların 438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Yapılandırılmış borçlarının yeniden hesaplanarak gerçek borç tutarının belirleneceği ve söz konusu tutarların ilgili muhasebe hesaplarına aktarılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bunun takibi ilerleyen denetimlerde sağlanacaktır. Bununla birlikte bulgu konusu hususun 2018 yıl sonu bilançosu üzerindeki etkisi ise devam etmektedir.