MEHMET BALiOGLU

Vilayetler Birliği Taşınmazlarının Mevzuat Doğrultusunda Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu kurumlarına ait taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uyumluluğu.

Temel Bulgular

  • Vilayetler Birliğine ait bazı taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir.
  • Cins tashihlerinin yapılmaması nedeniyle, bu taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydı birbirine uymamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idareleri, mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uyumlu olması için gerekli işlemleri yapmalıdır.
  • Vilayetler Birliği, kullanımında olan taşınmazların cins tashihlerinin yapılmasını sağlamalıdır.

Rapor Metni

Vilayetler Birliğinin kullanımında olan bazı taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtları birbirinden farklı olmasına rağmen cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idarelerinin; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hareket ederek, gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar…” denilmektedir.

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Kamu idarelerinin, mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Vilayetler Birliği taşınmazlarının cins tashihlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve sürecin devam ettiği görülmekle beraber 2018 yılı itibariyle bu işlemlerin tamamlanamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu idarelerinin; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket edilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimize ait taşınmazların tapu kayıtlarında cins tashihlerin yapılması ile ilgili işlemlerimiz başlatılmış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususlara katıldığını ve gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Vilayetler Birliğinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket edilerek tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.