MEHMET BALiOGLU

Vilayetler Birliği Tarafından Vilayetler Turizm ve Ticaret Anonim Şirketine Kiralanan Tesislere Ait Yıllık Kira Güncellemelerinin Hatalı Hesaplanması

Rapor Özet

Ana Konu

* Vilayetler Birliği’ne ait kiralanan tesislerin kira bedelleri, “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine uygun olarak güncellenmemiştir.

Temel Bulgular

* Vilayetler Birliği ve şirket arasında imzalanmış tüm kira protokollerinin 5’inci maddesinde, kira artış oranının Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak kira artış genelgesinde belirlenen orana göre yapılacağı belirtilmiştir.
* 08.10.2009 tarih ve 27370 sayılı Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge’nin 1’inci maddesinde, kira artış oranının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde artırılacağı belirtilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Vilayetler Birliği tarafından kiralanan tesislerin kira bedellerinin güncellenmesi için gerekli adımların atılması önerilmektedir.

Rapor Metni

Vilayetler Birliği tarafından 2009 yılında yapılan protokollerle birliğe ait şirkete 3 yıllığına kiralanan tesislere ait kira bedellerinin “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine uygun olarak güncellenmediği tespit edilmiştir.

Vilayetler Birliği ile şirket arasında imzalanmış tüm kira protokollerinin 5’inci maddesinde;

“Sözleşmenin aynı sürelerle devam etmesi halinde TL olarak yapılan iş bu kontratta yıllık kira artışı, taraflarca ayrı bir oran saptanmadığı takdirde Maliye Bakanlığında yayımlanacak kira artış genelgesinde belirlenen oran üzerinden yapılacaktır.”

denilmektedir.

08.10.2009 tarih ve 27370 sayılı Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge’nin “Kira Artış Oranı başlıklı” 1’inci maddesinde;

“(1) Daha önceki yıllarda kiralanmış olup da, sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Ancak söz konusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.