MEHMET BALiOGLU

Verilen Nakdi Teminatların Geri Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

 • Şirketin muhasebe kayıtları incelendiğinde süresi biten işler için verilen nakdi teminatın geri alınmadığı görülmüştür.
 • Temel Bulgular:

 • Şirketin 2019 yılı muhasebe kayıtları incelendiğinde süresi biten işler için bazı kamu idarelerine verilen 46.866,85 TL nakdi teminatın geri alınmadığı görülmüştür.
 • Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

 • 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin hesap planı açıklamalarında 126- Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının işletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesap olduğu belirtilmiştir.
 • Şirketin nakdi teminatlarının teminatın verilme sebebi ortadan kalkması sebebiyle ilgili kamu idareleriyle gerekli yazışmaların yapılarak teminatların geri alınması gerekmektedir.
 • Rapor Metni

  Şirketin muhasebe kayıtları incelendiğinde süresi biten işler için verilen nakdi teminatın verilme nedeni ortadan kalkmasına rağmen teminatların geri alınmadığı görülmüştür.

  1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin hesap planı açıklamalarında 126- Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının işletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesap olduğu belirtilmiştir. Şirketin 2019 yılı muhasebe kayıtları incelendiğinde süresi biten işler için bazı kamu idarelerine verilen 46.866,85 TL nakdi teminatın geri alınmadığı görülmüştür.

  Sonuç olarak şirketin nakdi teminatlarının teminatın verilme sebebi ortadan kalkması sebebiyle ilgili kamu idareleriyle gerekli yazışmaların yapılarak teminatların geri alınması gerekmektedir.