MEHMET BALiOGLU

Verilen Kefalet Tutarının Sermayesine Göre Yüksek Olması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin bir diğer şirket lehine kefalet, teminat, rehin, ipotek verdiği, kefil veya garantör olduğu.
  • Bu durumun şirketlerin faaliyetleri için risk oluşturduğu.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş.’nin de bu yükümlülüklerinin azaltılması gerektiği.

Temel Bulgular:

  • Şirket tarafından büyükşehir belediyesinin diğer şirketleri lehine toplam 223.357.148,80 TL kefalet verildiği.
  • Verilen kefaletin şirket sermayesinin %46’ sı oranına tekabül ettiği.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

Kamu İhale Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Şirketin bu yükümlülüklerinin azaltılması.
  • Şirketin faaliyetlerinin devamlılığındaki risklerin ortadan kaldırılması.
  • Şirketin banka kredibilitesinin güçlendirilmesi.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirket tarafından büyükşehir belediyesinin diğer şirketleri lehine toplam 223.357.148,80 TL kefalet verildiği , verilen kefaletin şirket sermayesinin %46’ sı oranına tekabül ettiği görülmüştür. Bu durum şirket faaliyetleri için risk oluşturmaktadır

Şirketlerin bir diğer şirket lehine finansman teminine veya taahhütlerini yerine getirmesine yönelik teminat, rehin, ipotek verdiği, kefil veya garantör olduğu görülmektedir. Normal şartlarda bir şirketin bir diğer şirket için böyle bir yükümlülüğe girmesi belirli bir bedel

karşılığında olmakta olup bu yükümlülük kefil/garantör şirketi önemli ölçüde zarara sokabilecek, faaliyetlerini yapamaz hale getirebilecek riskler barındırmaktadır. Büyükşehir belediye şirketlerinde sermayedar büyükşehir belediyesi olmuş olsa da şirketin sermayesinin

%46’sı oranında diğer şirketler lehine yükümlülüğe girilmesi şirketin kredibilitesi açısından olumsuz bir durum yaratmakta ve şirket faaliyetlerinde sürekliliği açısından risk yaratmaktadır.

Sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A. Ş.’nin bu yükümlülüklerinin azaltılması şirketin faaliyetlerinin devamlılığındaki risklerin ortadan kaldırılmasında ve şirketin banka kredibilitesi açısından gereklidir.