MEHMET BALiOGLU

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesaplarının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bayraklı Belediyesi, hizmet binaları ve çeşitli birimler için açtırılmış elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ait güvence bedellerini, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlemiştir.
  • Sonuç olarak, bir yıldan uzun vadeli nitelikte verilen depozito ve teminatların ilgili hesapta izlenmemesinden dolayı bilançoda 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin, bir yıldan uzun vadeli nitelikte verilen depozito ve teminatları ilgili hesapta izlemesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresinin, Verilen Depozito ve Teminatlar Hesapları ile ilgili düzeltme işlemlerini yapması gerekmektedir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesi tarafından, hizmet binaları ve çeşitli birimler için açtırılmış elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ait güvence bedellerinin, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 168’inci maddesinde; hesabın, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, bir yıldan uzun vadeli olarak verilen depozito ve teminatların 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcunda izlenmesi gerektiği ve söz konusu tutarların vadesi bir yılın altına inmedikçe, bu tutarlar geri alınmadıkça ya da mahsup edilmedikçe bahsi geçen hesabın borç bakiyesinde görünmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediye tarafından 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gereken; elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerine ilişkin ödenen güvence bedellerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bir yıldan uzun vadeli nitelikte verilen depozito ve teminatların ilgili hesapta izlenmemesinden dolayı bilançoda 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının ve 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının gerçek tutarları yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Verilen Depozito ve Teminatlar Hesapları ile ilgili düzeltme işlemleri yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edilerek Verilen Depozito ve Teminatlar Hesapları ile ilgili düzeltme işlemlerinin yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmamıştır. Bir yıldan uzun vadeli nitelikte verilen depozito ve teminatların ilgili hesapta izlenmemesinden dolayı bilançoda 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı doğru ve güvenilir veri içermemektedir.