MEHMET BALiOGLU

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Ay Sonlarında Toplam Tutar Üzerinden Kapatılması

Rapor Özet

  • Belediye, banka hesaplarından ödenmesi için düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden ilgililerine ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarları, muhasebe kayıtlarında, ödeme tarihine göre değil ay sonlarında toplam tutar üzerinden kapatılmaktadır.
  • Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabının, banka hesap özet cetvellerine göre kapatılmayarak ay sonlarında toplam tutarlar üzerinden kapatılması; 102 Bankalar Hesabının, ay içerisinde fiilen bankada yer alan tutarlardan farklı olmasına sebep olmaktadır.
  • Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereğinin yerine getirilmesi için azami gayret gösterilecektir.” denilmiştir.
  • Belediyenin, çek veya gönderme emri ile yaptıkları ödemelerin ilgilisine ödendiği tarihlerle, muhasebedeki kayıtların örtüşmesini sağlaması gerekmektedir.
  • Belediyenin, Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabını, banka hesap özet cetvellerine göre kapatması ve 102 Bankalar Hesabının, ay içerisinde fiilen bankada yer alan tutarlardan farklı olmamasını sağlaması gerekmektedir.
  • Belediyenin, bulgu konusu hususa iştirak ettiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye, banka hesaplarından ödenmesi için düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden ilgililerine ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarları, muhasebe kayıtlarında, ödeme tarihine göre değil ay sonlarında toplam tutar üzerinden kapatılmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)” başlıklı 58 inci maddesinde; bu hesabın, kurumun bankadan çekle veya gönderme emri ile yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için

kullanılacağı ifade edilmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin hesabın işleyişini anlatan 60 ıncı maddesinde; bankadan yaptırılacak ödeme veya göndermeler için düzenlenen çek veya gönderme emri tutarları bu hesaba alacak, ilgili hesap veya hesaplara borç kaydedilecektir. Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, muhasebe birimlerine gönderilen banka hesap özet cetvelleriyle, bankaca hak sahiplerine ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen paraların bu hesaba borç, 102 Banka Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde ise; bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ile ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emri tutarlarının 102 Bankalar Hesabı alacak, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinde; bankadan çekle veya gönderme emri ile yapılacak ödeme ve göndermelerde 103 Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak, ilgili hesabın borç kaydedileceği belirtilmiştir. Ayrıca düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden banka hesap özet cetvelleriyle ödendiği bildirilen paraların 103 Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabına borç, 102 Bankalar Hesabına alacak kaydedilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Serdivan Belediyesinin muhasebe kayıtlarıyla banka hesap özetleri arasında yapılan karşılaştırma sonucunda; çek veya gönderme emri ile yaptıkları ödemelerin ilgilisine ödendiği tarihlerle, muhasebedeki kayıtlar örtüşmemektedir. Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabının, banka hesap özet cetvellerine göre kapatılmayarak ay sonlarında toplam tutarlar üzerinden kapatılması; 102 Bankalar Hesabının, ay içerisinde fiilen bankada yer alan tutarlardan farklı olmasına sebep olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereğinin yerine getirilmesi için azami gayret gösterilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.