MEHMET BALiOGLU

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Borçlarının Daha Sonraki Dönemlerde Ödenecek Kısımları Mali Tablolarda Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Serdivan Belediyesi, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının vadesi geçen, ertelenen veya taksitlendirilen tutarları yanlış hesaplarda izliyor.
  • Belediye, bu borçların daha sonraki dönemlerde ödenecek kısımlarını 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabında izliyor, ancak bu hesap yerine 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı kullanılmalı.
  • Bu durum, mali tablolarda 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabının fazla, 438 Kamuya Olan Ertelenen veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının ise eksik görünmesine neden oluyor.
  • Belediye, bu hatayı 28.02.2019 ve 11.04.2019 tarihli yevmiyelerle düzeltmiş.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin 278. maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin 322. ve 323. maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının vadesi geçen, ertelenen veya taksitlendirilen tutarları doğru hesaplarda izlemelidir.
  • Belediye, mali tablolarını mevzuata uygun olarak hazırlamalıdır.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının vadesi geçen, ertelenen veya taksitlendirilen tutarların daha sonraki dönemlerde ödenecek kısımları muhasebe kayıtlarında 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmesi gerekirken 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabında izlenmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin 278 inci maddesinde; bu hesabın kanuni süresinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlüklerin vadesinin bir yılı aşmayan kısımların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin 322 nci maddesinde; bu hesabın kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenen veya takside bağlananların bir yıldan uzun sürede ödenecek

olan kısımlarının izlenmesi için kullanılacağı, 323 üncü maddesinde ise bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin bu hesaba borç 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alacak kaydedilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hükümlerden; Belediyenin vergi ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı borçlarının vadesi geçen, ertelenen veya taksitlendirilen tutarlardan dönem içerisinde ödeneceklerin 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında, daha sonraki dönemlerde ödeneceklerin ise 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesince; vergi ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı borçlardan, vadesi geçen, ertelenen veya taksitlendirilen kısımların sonraki dönemlerde ödenecek olan tutarı 12.694.061,54 TL’dir. Bu tutar hatalı olarak 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabına kaydedilmiştir.

Bu durum mali tablolarda 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabının 12.694.061,54 TL fazla, 438 Kamuya Olan Ertelenen veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının aynı tutarda eksik görünmesine neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu 28.02.2019 tarih ve 705 numaralı, 11.04.2019 tarih ve 1257/4 numaralı, 11.04.2019 1257 numaralı yevmiyeler ile gereği yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişleri ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 12.694.061,54 TL fazla, 438 Kamuya Olan Ertelenen veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı ise bu tutar kadar eksik görünmektedir.