MEHMET BALiOGLU

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Sosyal Güvenlik Borçlarının Mali Tablolarda Eksik Tutarlarla Yer Alması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Belediyenin yapılandırılan ve vadesi geçen sosyal güvenlik ile vergi borçlarının mali tablolarda eksik tutarlarla izlendiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

 • Belediyenin 368-438 no’lu hesaplarında kesin mizanda izlenen toplam tutarın 56.099.432,70 TL olduğu görülmüştür.
 • Yapılandırılan ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik ile vergi borçları toplam 63.305.039,89 TL’dir.
 • Mali tablolarında 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler ve 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesaplarında toplamda (63.305.039,89-56.099.432,70) 7.205.607,19 TL eksik tutarların yer aldığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 278’inci maddesi.
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 322’nci maddesi.
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin “Hesabın işleyişi” başlıklı 323’üncü maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Mali tablolarının kuruma ait borçların gerçek durumunu tam ve güvenilir şekilde ortaya koyması adına gerekli çalışmaların yapılması.
 • Eksik tutarların vadelerine göre ayrıştırılması ve hesaplara girişlerinin yapılması.
 • Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup ilgili kamu idareleri ile görüşülerek mali tablolarda denkliğin sağlanacağı ifade edilmiştir. Ancak, yapılacak çalışmaların 2018 yılı mali tablolarındaki hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır. Bulgu konusu hususun müteakip denetimlerde izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin yapılandırılan ve vadesi geçen sosyal güvenlik ile vergi borçlarının mali tablolarda eksik tutarlarla izlendiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelik’inin 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 278’inci maddesinde;

“Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin erteleme veya taksitlendirme vadesinin bir yılı aşmayan kısımlarının izlenmesi için kullanılır.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabında kayıtlı vergi ve diğer yükümlülüklerden dönem sonunda erteleme veya taksitlendirme süresi bir yılın altına inenler bu hesaba kaydedilir.”

denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 322’nci maddesinde;

“Bu hesap, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılır.”

“Hesabın işleyişi” başlıklı 323’üncü maddesinde;

“(1) Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Alacak

  1. Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmı bu hesaba alacak, 36-

   Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara borç kaydedilir.

 2. Borç

  1. Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 368Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alacak kaydedilir.” hükümleri yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre; Belediyenin vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülüklerinden vadesi bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olanların 438 No’lu Hesaba, vadesi bir yılı aşmayan kısımların ise 368 No’lu Hesaba kaydedilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan resmi yazılar doğrultusunda, Belediyenin ayrıntıları aşağıda tabloda gösterilen toplam 63.305.039,89 TL yapılandırılmış ve vadesi geçmiş borcu bulunmasına rağmen 368-438 no’lu hesaplarında kesin mizanda izlenen toplam tutarın 56.099.432,70 TL olduğu görülmüştür.

Tablo 7: Yapılandırılan ve Vadesi Geçen Vergi ve SGK Borçları

Borçlanılan Kurum

Yararlanılan Kanun

Borç Tutarı (TL)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

1. 6736 Sayılı Kanun

16.579.907,39

2. 7020 Sayılı Kanun

2.392.084,17

3. 7143 Sayılı Kanun

3.358.985,56

4. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu

2.919.539,90

(Ara Toplam 1):

25.250.513,02

Sosyal Güvenlik Kurumu

1. 6736 Sayılı Kanun

4.072.316,69

2. 7020 Sayılı Kanun

2.987.771,48

3. 7143 Sayılı Kanun

28.095.912,12

4. Vadesi Geçmiş Prim Borçları

2.898.526,58

(Ara Toplam 2):

38.054.526,87

Genel Toplam:

63.305.039,89

Bu itibarla; kurumun mali tablolarında 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler ve 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesaplarında toplamda (63.305.039,89-56.099.432,70) 7.205.607,19 TL eksik tutarların yer aldığı tespit edilmiştir. Mali tablolarının kuruma ait borçların gerçek durumunu tam ve güvenilir şekilde ortaya koyması adına gerekli çalışmaların yapılıp eksik tutarların vadelerine göre ayrıştırılması ve hesaplara girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen ‘Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının mali tablolarda eksik tutarla yer alması’ ile ilgili olarak; Sgk ve Vergi Dairesi ile görüşülüp, gerekli çalışmalar yapılarak mali tablolarda denklik sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup ilgili kamu idareleri ile görüşülerek mali tablolarda denkliğin sağlanacağı ifade edilmiştir. Ancak, yapılacak çalışmaların 2018 yılı mali tablolarındaki hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır. Bulgu konusu hususun müteakip denetimlerde izlenmesi gerekmektedir.