MEHMET BALiOGLU

Vadesi Bir Yılın Altına İnen Banka Kredilerinin Dönem Sonunda Kısa Vadeli Banka Kredileri Hesabına Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Vadesi bir yılın altına inen banka kredilerinin hesaptan hesaba aktarılmaması.

Temel Bulgular

  • İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, vadesi bir yılın altına inen banka kredilerinin 400- Banka Kredileri Hesabından 300- Banka Kredileri Hesabına aktarılmadığı görülmüştür.
  • Dönem sonunda vadesi bir yılın altına inen uzun vadeli banka kredilerinin dönem sonunda kısa vadeli banka kredileri hesabına aktarılmaması nedeniyle, mali tablolardaki 300- Banka Kredileri Hesabı ile 400-Banka Krediler Hesabında 1.089.826,20 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Dönem sonu işlemleri” başlıklı 480’inci maddesinin 1/b/5 bendi.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 300- Banka Kredileri hesabının işleyişini açıklayan 233’üncü maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi cevabında; “2019 yılı içerisinde ödenecek banka kredi tutarlarının 400 Banka Krediler hesabından 300 Banka Krediler hesabına alacak kaydedilerek aktarılması sağlanacaktır.” denilmiştir.
  • Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; devam eden bütçe uygulama sürecinde banka kredi tutarlarının 400-Banka Krediler Hesabından 300-Banka Kredileri Hesabına alacak kaydedilerek aktarılacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Dönem sonu işlemleri” başlıklı 480’inci maddesinin 1/b/5 bendinde;

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, tahviller hesabı, uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı, dış mali borçlar hesabı, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadeleri bir yılın altına inmesi nedeniyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gerekenler bu hesaplara borç, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır.” denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 300- Banka Kredileri hesabının işleyişini açıklayan 233’üncü maddesine göre, 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler 300- Banka Kredileri hesabına alacak, 400-Banka Kredileri Hesabına borç kaydedilmelidir. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılı dönem sonunda vadesi bir yılın altına ve 2019 yılı içerisinde ödenecek banka kredi tutarlarının 400- Banka Krediler Hesabından 300-Banka Krediler Hesabına alacak kaydedilerek aktarılması gerekmektedir.

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, vadesi bir yılın altına inen banka kredilerinin 400- Banka Kredileri Hesabından 300- Banka Kredileri Hesabına aktarılmadığı görülmüştür. Dönem sonunda vadesi bir yılın altına inen uzun vadeli banka kredilerinin dönem sonunda kısa vadeli banka kredileri hesabına aktarılmaması nedeniyle, mali tablolardaki 300- Banka Kredileri Hesabı ile 400-Banka Krediler Hesabında 1.089.826,20 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “2019 yılı içerisinde ödenecek banka kredi tutarlarının 400 Banka Krediler hesabından 300 Banka Krediler hesabına alacak kaydedilerek aktarılması sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; devam eden bütçe uygulama sürecinde banka kredi tutarlarının 400-Banka Krediler Hesabından 300-Banka Kredileri Hesabına alacak kaydedilerek aktarılacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.