MEHMET BALiOGLU

Vadeli Banka Hesabına İlişkin Faiz Gelirinin Net Tutarlar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Medeniyet Üniversitesi’nin vadeli banka hesabına tahakkuk eden faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintilerinin muhasebeleştirilmesinde hatalar tespit edilmiştir.
  • Hatalı kayıtlar nedeniyle, Faaliyet Sonuçları Tablosunda 600 ve 630 no’lu hesaplar olması gerekenden düşük gösterilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 19, Fıkra 8

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Vadeli banka hesabına tahakkuk eden faiz gelirinin net tutarları 600.5.1.9.3 hesap koduna kaydedilmelidir.
  • Tevkifat tutarları 630 Giderler (Vergi Stopaj) hesabında gösterilmelidir.

Rapor Metni

Medeniyet Üniversitesine ait vadeli banka hesabına tahakkuk eden faiz tutarları üzerinden banka tarafından yapılan %15 oranındaki gelir vergisi tevkifatının muhasebeleştirme işleminin hatalı yapıldığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 8’inci fıkrasında faiz gelirine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı düzenlenmiştir. İlgili hükme göre muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek banka hesabına aktarılan

faiz tutarları 102 Banka Hesabı’na, tevkifat tutarları 630 Giderler Hesabı’na borç, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait kısmı 600 Gelirler Hesabı’na, geçmiş aylara ait kısmı 181 Gelir Tahakkukları Hesabı’na alacak kaydedilir. Banka hesabına aktarılan tutarın tamamı aynı zamanda 805 Gelir Yansıtma Hesabı’na borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabı’na alacak kaydedilecektir.

Dolayısıyla, Vadeli banka hesabına tahakkuk eden faiz gelirinin net tutarlar üzerinden 600.5.1.9.3 hesap koduna kaydedilmesi ve tevkifat tutarının da 630 Giderler (Vergi Stopaj) hesabında gösterilmemesinin, temel muhasebe ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve Faaliyet Sonuçları Tablosundaki 600 ve 630 no’lu hesapların olması gerekenden az görünmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.