MEHMET BALiOGLU

Üniversitenin Mülkiyetinde Bulunan Gayrimenkullerin Kiralama İhalelerinin Pazarlık Usulü İle Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralama ihalelerinin incelenmesi
  • İhalelerin tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmesi
  • Bazı ihalelerin gerekçelerinin açıklanırken bazılarının eski ihalelerin uzatımı şeklinde olduğu belirtilmesi

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 2 inci maddesi
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 inci maddesinin (g) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralamalarında, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması
  • Kiraya verme işlemlerinin Kanunun ana ihale usulü olarak tanımladığı “kapalı teklif” usulü ile yapılması
  • Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralama yapılmaması

Rapor Metni

Üniversitenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulun kiralama ihalelerine ilişkin liste incelendiğinde, gayrimenkullerin tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 inci

maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 2 inci maddesinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

İdare tarafından, sözkonusu listedeki bir kısım ihalenin 51 inci maddenin (g) bendine göre yapılma gerekçeleri açıklanmaya çalışılmış, bir kısım ihalenin de eski ihalelerin süre uzatımı şekinde uzatılmasından ibaret olduğunu ve bundan sonraki ihale çalışmalarında bulguda yer alan hususların dikkate alınarak çalışma yapılacağı belirtilmiştir.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralamalarında, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması açısından kiraya verme işlemlerinin Kanunun ana ihale usulü olarak tanımladığı “kapalı teklif” usulü ile yapılması, Kanunun 51/g ,pazarlık usulü ile kiralama yapılmamasının gerektiği değerlendirilmektedir.