MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesinde Kurulu İktisadi İşletme Tarafından Çalıştırılan Yerlere Ait Giderlerin Üniversite Bütçesinden Karşılanması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İktisadi İşletme tarafından işletilen spor salonlarının elektrik, su ve doğalgaz giderleri, Üniversite bütçesinden karşılanmıştır.
  • İktisadi işletme ile yapılan protokolde, bu giderlerin kullanım alan ve sürelerine göre tespit edilen kısmının iktisadi işletme tarafından karşılanacağı hükmü bulunmasına rağmen, bu hüküm yerine getirilmemiştir.
  • İktisadi işletmeden elektrik, su ve doğalgaz bedelleri tahsil edilmemiş ve bu bedeller Üniversite bütçesinden ödenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Üniversiteye bağlı, ticari esaslara göre faaliyet gösteren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İşletmesi, 24.10.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
  • Üniversite ile Üniversite bünyesinde kurulu bulunan iktisadi işletme arasında 05.07.2019 tarihli protokol imzalanmıştır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İktisadi işletme ile yapılan protokolün 6. maddesi gereğince, kullanım alanları ve sürelerine göre belirlenecek oranlar üzerinden, iktisadi işletmeden elektrik, su ve doğalgaz bedelleri tahsil edilmelidir.

Rapor Metni

İktisadi İşletme tarafından işletilen spor salonlarına ait elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin Üniversite bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

24.10.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, ticari esaslara göre faaliyet gösteren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Her ne kadar iktisadi işletmelerin hukuki alt yapısında eksiklikler olsa da bu işletmeler vergisel boyutuyla ele alındığında, Üniversiteden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip kurumlar vergisi mükellefi olup, kendisine ait hakları ve borçları bulunmaktadır. Gelirlerini nasıl dağıtacağını ve giderleri nasıl yapacağını sadece kendilerince çıkarttıkları bir yönerge ile belirleyen ilgili işletme ile yüzme havuzu ve fitness salonu işletilmesi protokolü imzalanmıştır.

Üniversite ile Üniversite bünyesinde kurulu bulunan iktisadi işletme arasında düzenlenen 05.07.2019 tarihli protokolün 6’ncı maddesi ile, iktisadi işletme tarafından işletilecek yerlerin elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin, kullanım alan ve sürelerine göre tespit edilen kısmının iktisadi işletme tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, protokol hükmü yerine getirilmemiş ve kullanım alanları ve sürelerine ilişkin olarak belirlenecek oranlar üzerinden, iktisadi işletmeden elektrik, su ve doğalgaz bedelleri tahsil edilmemiştir.

İktisadi işletme tarafından işletilen söz konusu yerlere ait elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin Üniversite bütçesi tarafından ödenmesi neticesinde, bu bedeller kadar idare kaynaklarında azalma meydana gelmiştir.