MEHMET BALiOGLU

Trafik Para Cezalarının Şirket Tarafından Ödenmesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • Şirket tarafından hizmetinde kullanılan araçlarla kiralama kapsamında belediye personeli ve diğer kişilerce kullanılan araçlara ait trafik para cezalarının ödenmesi.

Temel Bulgular

 • Belediye ile yapılan sözleşme kapsamında olan ve bu iş dışında kiralanıp belediye personelinin kullanımına verilen araçlarla şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için kesilen trafik para cezaları şirket tarafından ödenmiştir.
 • Şirket personeli dışındaki kişilerin kullanımına verilen araçlar için kesilen trafik para cezalarının şirket tarafından ödenmesinin yanlış bir uygulama olduğu belirlenmiştir.
 • Şirket personeli tarafından kullanılmakta olan araçlara ilişkin trafik para cezalarının da şayet ceza sürücü hatasından kaynaklanmış ise personel tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 • Şirket bünyesinde kullanılmayan araçlar için kesilen trafik para cezaları ile şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için sürücü hatasından kaynaklanan sebeplerle kesilen trafik para cezalarının şirket tarafından ödenmemesi, ödenen cezaların ise ilgilisine rücu edilmesi gerekmektedir.
 • Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta trafik cezalarına muhatap olan araç kullanıcılarının tamamının şirket personeli olduğu ifade edilmiş ise de kurum kayıtlarından elde edilen listeden, şirkette herhangi bir görevi olmayan belediye personeli tarafından kullanılan araçlara ilişkin cezaların da şirket tarafından ödendiği anlaşılmıştır.
 • Diğer taraftan kullanım ve kural hatalarından kaynaklanan trafik cezalarının büyük bir kısmının ilgili personelin ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği iddia edilmiş ise de 2018 yılı içerisinde 20.09.2018 itibariyle şirket tarafından ödenmiş 86 adet trafik cezası bulunduğu şirket kayıtlarından tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Belediye Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Trafik Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Şirket bünyesinde kullanılmayan araçlar için kesilen trafik para cezaları ile şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için sürücü hatasından kaynaklanan sebeplerle kesilen trafik para cezalarının şirket tarafından ödenmemesi, ödenen cezaların ise ilgilisine rücu edilmesi gerekmektedir.
 • Araç tahsis edilen personel tarafından imzalanmak üzere araç kullanım talimatı hazırlanması uygun olacaktır.

Rapor Metni

Şirket hizmetinde kullanılan araçlarla kiralama kapsamında belediye personeli ve diğer kişilerce kullanılmakta olan araçlara ait trafik para cezaları Şirket tarafından ödenmiştir.

Belediye ile olan 86 adet araç kiralama hizmet alımı işi sözleşmesi kapsamında olan ve bu iş dışında kiralanıp Belediye personelinin kullanımına verilen araçlarla Şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için kesilen trafik para cezaları Şirket tarafından ödenmiştir. Öncelikle, kiralanan araçların Şirket personeli dışındaki kişilerin kullanımına verilmesinin Şirket faaliyetleri ile bir ilgisi bulunmadığından bu araçlar için kesilen trafik para cezalarının Şirket tarafından ödenmesinin yanlış bir uygulama olduğunun izahına lüzum görülmemektedir. Şirket personeli tarafından kullanılmakta olan araçlara ilişkin trafik para cezalarının da şayet ceza sürücü hatasından kaynaklanmış ise personel tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu sebeple uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumların önüne geçilmesi için araç tahsis edilen personel tarafından imzalanmak üzere araç kullanım talimatı hazırlanması uygun olacaktır.

Şirket bünyesinde kullanılmayan araçlar için kesilen trafik para cezaları ile Şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için sürücü hatasından kaynaklanan sebeplerle kesilen trafik para cezalarının Şirket tarafından ödenmemesi, ödenen cezaların ise ilgilisine rücu edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Cezaların ilgili olduğu dönemde cezaya muhatap olan araç kullanıcılarının tamamı Kentyol A.Ş. personelidir. Kullanım ve kural hatalarından kaynaklanan trafik cezalarının büyük bir kısmı, ilgili personelin ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir. Araç kiralama sözleşmelerinde yenileme yapılmayacağı için, önümüzdeki dönemlerde böyle bir sorun da yaşanmayacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta trafik cezalarına muhatap olan araç kullanıcılarının tamamının Kentyol A.Ş. personeli olduğu ifade edilmiş ise de

Kurum kayıtlarından elde edilen listeden, şirkette herhangi bir görevi olmayan belediye personeli tarafından kullanılan araçlara ilişkin cezaların da şirket tarafından ödendiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan kullanım ve kural hatalarından kaynaklanan trafik cezalarının büyük bir kısmının ilgili personelin ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği iddia edilmiş ise de 2018 yılı içerisinde 20.09.2018 itibariyle Şirket tarafından ödenmiş 86 adet trafik cezası bulunduğu Şirket kayıtlarından tespit edilmiştir.

Gönderilen cevapta araç kiralama sözleşmesi yenilenmediği için ilerleyen dönemlerde böyle bir sorunun ortaya çıkmayacağı belirtilmektedir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.