MEHMET BALiOGLU

Ticari Mallar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Şirketin 153-Ticari Mallar Hesabı fiili durumu yansıtmıyor, mali tablo kullanıcıları için yanıltıcı bilgi içeriyor.
  • Belediye aşevinde kullanılmak üzere satın alınan gıda ve temel tüketim malzemeleri 153-Ticari Mallar Hesabı’nda kayıtlı olduğundan bilançoda 4.204.802,20 TL hatalı bilgi var.

Temel Bulgular:

  • 2018 kapanış bilançosunda 153-Ticari Mallar Hesabı 5.678.715,55 TL ancak Şirket stoklarında bu tutarda mal yok.
  • Satın alınan 4.204.802,20 TL tutarındaki gıda ve temel tüketim malzemesi Şirket faaliyetleri ile ilgili değil, Şişli Belediyesi’nin talebi ile satın alınmış ve Belediye’nin aşevinde kullanılmış.
  • Belediye ile usulüne uygun sözleşme olmadan yapılan bu işlem; Belediye ve Şirketin tabi olduğu mevzuata aykırı ve Şirket mali tablolarında önemli hataya sebep oluyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Belediyeler Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Şirketin mali tablolarında 153-Ticari Mallar Hesabı 4.204.802,20 TL tutarında hatalı bilgi içerdiğinden düzeltme yapılması gerekiyor.
  • Belediye ile usulüne uygun bir sözleşme yapılmadan böyle bir faaliyet yürütülmesi uygun değil.

Rapor Metni

Şirketin 153-Ticari Mallar Hesabının bakiyesi fiili durumu yansıtmamakta, mali tablo kullanıcıları açısından yanıltıcı bilgi içermektedir.

2018 kapanış bilançosunda 153-Ticari Mallar Hesabının bakiyesi 5.678.715,55 olup Şirket stoklarında bu tutarda bir mal bulunmamaktadır. Satın alınan 4.204.802,20 TL tutarındaki gıda ve temel tüketim malzemesinin Şirket faaliyetleri ile bir ilgisi olmayıp Şişli Belediyesinin talebi ile satın alınıp Belediye tarafından çalıştırılan aşevinde kullanılmıştır. Belediye ile usulüne uygun olarak yapılmış herhangi bir sözleşmeye dayanmadan bu şekilde bir faaliyet yürütülmesi Belediye ve Şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi Şirket mali tablolarında da önemli bir hataya sebebiyet vermektedir.

Belediye aşevinde kullanılmak üzere satın alınan gıda ve temel tüketim malzemelerinin Şirketin 153-Ticari Mallar Hesabında kayıtlı olması nedeniyle Şirketin bilançosunda 4.204.802,20 TL tutarında hatalı bilgi meydana gelmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “153- Ticari Mallar hesabında yer alan 5.678.715.- TL tutarındaki rakamının tamamı, gıda stoklarından oluşmaktadır. Şişli Belediyesi’ne satmak amacıyla satın aldığımız bu stoklar, satış gerçekleşmeyince Şişli Bölgesinde yaşayan yoksul ve yardıma muhtaç mahalle sakinlerine “yardım ve bağış” olarak dağıtılmıştır. Bunlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre “gider” niteliğinde olanlar şirketin yasal defterlerinde “Dönem Giderleri” içine dahil edilecek, diğerleri ise “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak muhasebeleştirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta 153-Ticari Mallar Hesabında kayıtlı bulunan gıda stokunun ihtiyaç sahiplerine bağış ve yardım olarak dağıtıldığı belirtilmekte ve çıkış kayıtlarının yapılacağı ifade edilmektedir.

Şirketin 2018 mali tablolarında 153-Ticari Mallar Hesabı 4.204.802,00 tutarında hatalı bilgi içermektedir.