MEHMET BALiOGLU

Tesis Niteliğindeki Dayanıklı Taşınırların Tesis Makine ve Cihazlar Hesabına Kaydedilmemesi

Rapor Özet

Ana konu:

* Belediyede tesis niteliğinde olan taşınırların 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında muhasebeleştirilmediği tespit edildi.

Temel bulgular:

* Belediyenin kullanımında olup 253.01 hesabında takip etmediği taşınır mal kapsamındaki tesisler; araç takip sistemi, güvenlik ve alarm sistemi, kurum içi haberleşme sistemi ve yüz tanıma sistemidir.
* Bu durum 253.01 Tesisler yardımcı hesabının mali tablolarda yanlış bilgi içermesine neden olmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

* Taşınır Mal Yönetmeliği
* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
* 39 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

* Taşınır mal kapsamındaki tesislerin muhasebe kayıtlarında doğru şekilde görünmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması.

* Kamu idaresi tarafından tesis niteliğindeki taşınırların tespit çalışmalarına başlanılarak gerekli düzeltme kayıtlarının yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde düzeltme yapılmamıştır.

Rapor Metni

Belediyede tesis niteliğinde olan taşınırların 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde tesis;

Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan sistemleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Sanal ambarın ise tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı ifade ettiği aynı maddede belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 194’üncü maddesine göre; kurumların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentilerinin 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında izlenmesi gerekmektedir. Yönetmelik’in 195’inci maddesinde ise bu hesaba ilişkin borç ve alacak kayıtları sayılmıştır.

31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve Detay Kodlarına ilişkin 39 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesinde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ve detay kodlarının yalnızca taşınır mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacağı, taşınır mal kapsamındaki tesislerin 253.01 Tesisler yardımcı hesabında oluşturulacak alt detay kodlara kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Tebliğ’in 5’inci maddesinde ise 253.01 hesabının alt detay kodları açıklanmıştır.

39 sıra numaralı Tebliğ’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında taşınır mal kapsamındaki tesislerin kapsamı;

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında bulunan veya edinilecek olan; bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, dağıtan veya uzaktaki verileri toplayıp kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemler taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Mezkûr maddenin ikinci fıkrasında ise, belirtilen tanıma uymakla beraber binanın tamamlayıcı unsurları arasında yer alan asansör, yangın söndürme cihazı, merkezi ısıtma sistemleri gibi taşınırların “taşınır mal kapsamındaki tesis” olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Akyurt Belediyesinin kullanımında bulunan ve yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında taşınır mal kapsamındaki tesis niteliği taşıyan dayanıklı taşınırlarının mevcut olduğu ancak bu taşınırların 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının 01 Tesisler detay kodunda muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir. Bu durum 253.01 Tesisler yardımcı hesabının mali tablolarda yanlış bilgi içermesine neden olmaktadır. Belediyenin kullanımında olup 253.01 hesabında takip etmediği taşınır mal kapsamındaki tesisler; araç takip sistemi, güvenlik ve alarm sistemi, kurum içi haberleşme sistemi ve yüz tanıma sistemidir.

Yapılan açıklama ve tespitler doğrultusunda, taşınır mal kapsamındaki tesislerin muhasebe kayıtlarında doğru şekilde görünmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizde Taşınır Mal Yönetmeliği 4’üncü maddesinde tarif edildiği üzere bulunan tesis niteliğindeki taşınır mallar tespiti için görevlendirme yapılacak olup aynı yönetmeliğin “Kayıt hatalarının düzeltilmesi” başlıklı ek 11’inci maddesi gereği düzeltme kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından tesis niteliğindeki taşınırların tespit çalışmalarına başlanılarak gerekli düzeltme kayıtlarının yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde düzeltme yapılmamıştır. Dolayısıyla, söz konusu taşınırların 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının 01 Tesisler detay kodunda muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında bu hesap hatalı görünmektedir.