MEHMET BALiOGLU

Teknoloji Transfer Ofisine Yatırılan Sermaye Tutarının Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan başlangıç sermayesinin 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında takip edilmesi gerekirken 630-Giderler Hesabına kaydedilerek doğrudan giderleştirilmiştir.
  • Bu uygulama, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına ilişkin 159’uncu maddesine aykırıdır.
  • Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan sermaye tutarlarının doğrudan giderleştirilmesi, 2019 yılı mali tablolarında toplam 200.000,00 TL tutarında hataya neden olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 159: Mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarına ilişkin işlemlerde 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının kullanılması gerekmektedir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan 200.000 TL tutarındaki başlangıç sermayesinin 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Bundan sonraki işlemlerde, Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan sermaye tutarlarının doğrudan giderleştirilmeyerek ilgili hesapta takip edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan başlangıç sermayesinin 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında takip edilmesi gerekirken 630-Giderler Hesabına kaydedilmek suretiyle doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına ilişkin düzenlemeler getiren 159’uncu maddesinde mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarına ilişkin işlemlerde bu hesabın kullanılacağı öngörülmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan 200.000 TL tutarındaki başlangıç sermayesinin doğrudan giderleştirilmeyip, 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan sermaye tutarlarının doğrudan giderleştirilmesinin mali tablolarda hataya neden olacağı düşünülmektedir.

Her ne kadar bulgu konusu bu husus 2020 yılında düzeltilmiş olsa da, Teknoloji Transfer Ofisine aktarılan sözkonusu sermaye tutarlarının 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi gerekirken bu hesaba kaydedilmemesi sonucunda 2019 yılı mali tablolarında toplam 200.000,00 TL tutarında hataya neden olunmuştur.