MEHMET BALiOGLU

Taşıt Kiralama İhalesi Kapsamı Dışında Belediyenin Kullanımına Verilen Kiralık Aracın Km Limitinin Aşılması Sebebiyle İlave Ödeme Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Şirket tarafından kiralanan ve Şişli Belediyesinin tasarrufuna bırakılan aracın kullanımında kiralama sözleşmesinde belirtilen km sınırları aşılmış ve fatura edilen limit aşım bedeli Şirket tarafından ödenmiştir.
  • Belediyede hangi amaçlarla ve kimler tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen araca ilişkin kira ve km limit aşım bedellerinin Şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilme imkânı bulunmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Belediye ile Şirket arasında imzalanan sözleşme

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye ile olan ilişkilerin her iki kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak devam ettirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirket tarafından kiralanıp herhangi bir sözleşme ilişkisi kurulmaksızın Şişli Belediyesinin tasarrufuna bırakılan aracın kullanımında kiralama sözleşmesinde belirtilen km sınırları aşılmış olduğundan fatura edilen limit aşım bedeli Şirket tarafından ödenmiştir.

Şirket ile araç kiralama firması arasında imzalanan sözleşmede; aracın aylık kira bedelinin kiralama süresince sabit olduğu ancak bu bedelin kiralama süresince yıllık 20.000 km, toplamda (iki yıl) ise 40.000 km ile sınırlı olduğu, bu sınırların üzerinde kullanım olduğu takdirde km başına 0,20 EURO + %18 KDV ücretin Şirket tarafından firmaya ödeneceği kararlaştırılmıştır. Aracın teslim edilmesi sırasında sözleşmede belirtilen km limiti aşıldığı için yukarıda belirtilen hükümlere istinaden 48.610,09 (KDV dahil) limit aşım bedeli fatura edilmiştir.

Belediyede hangi amaçlarla kimler tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen araca ilişkin kira ve km limit aşım bedellerinin Şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilme imkânı bulunmamaktadır. Bu türlü durumların ortaya çıkmasına engel olmak adına Belediye ile olan ilişkilerin her iki kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak devam ettirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmeler 2019 yılı

içinde yenilenmemiştir. Sözleşme kapsamındaki araçların bir kısmı ilgili firmaya teslim edilmiş olup, kalanların tamamının iadesi yıl içinde gerçekleştirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmelerin 2019 yılı içinde yenilenmediği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.