MEHMET BALiOGLU

Taşınır Mal Yönetmeliği Gereği Yapılması Gereken Bazı İşlemlerin Yerine Getirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İdarenin taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmediği tespit edilmiştir.
 • Taşınır konsolide görevlisinin resmî olarak görevlendirilmediği.
 • Taşınır kayıt yetkilisi göreve başlarken, önceki ve sonraki taşınır kayıt yetkililerinin, Ambar Devir ve Teslim Tutanağını imzalamadığı.
 • Odalara tahsis edilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin düzenlenmediği.
 • Temsil ve tanıtma giderleri tertibinden, makam için alınan yiyecek ve içecekler için taşınır işlem fişi düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Taşınır Mal Yönetmeliği, 7’nci madde
 • Taşınır Mal Yönetmeliği, 10’uncu madde

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Taşınır konsolide görevlisinin resmî olarak görevlendirilmesi.
 • Taşınır kayıt yetkilisinin göreve başlarken, önceki ve sonraki taşınır kayıt yetkililerinin, Ambar Devir ve Teslim Tutanağını imzalaması.
 • Odalara tahsis edilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin düzenlenmesi.
 • Temsil ve tanıtma giderleri tertibinden, makam için alınan yiyecek ve içecekler için taşınır işlem fişi düzenlenmemesi.

Rapor Metni

İdarenin taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmediği tespit edilmiştir. Taşınır Mal Yönetmeliğinin;

7’nci maddesinde, kamu idaresinin taşınır hesaplarını, kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzeyi itibarıyla birleştirmek ve üst yönetici adına İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamak üzere, merkezde mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide görevlisinin belirleneceği,

10’uncu maddesinde, taşınır kayıt yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde, Ambar Devir ve Teslim Tutanağının (Örnek: 11) düzenleneceği, ve Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin (Örnek: 8) düzenleneceği, bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler için, taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği,

ifade edilmektedir.

İdarenin taşınır mal işlemlerinin incelenmesinde;

-Taşınır konsolide görevlisinin resmi olarak görevlendirilmediği,

-Taşınır kayıt yetkilisi göreve başlarken, önceki ve sonraki taşınır kayıt yetkililerinin, Ambar Devir ve Teslim Tutanağını imzalamadığı,

-Odalara tahsis edilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin düzenlenmediği,

-Temsil ve tanıtma giderleri tertibinden, makam için alınan yiyecek ve içecekler için taşınır işlem fişi düzenlendiği, tespit edilmiştir.

Taşınır işlemlerinin yönetmeliğe uygun olması, taşınır malların takip ve kontrolünü mümkün kılacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-5 te tespit edilen hususlarla ilgili olarak Taşınır Mal Yönetmeliğinin 7.Maddesi gereğince Taşınır Konsolide Görevlisi resmi olarak görevlendirilmiştir. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10.maddesinde, taşınır kayıt yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde, Ambar Teslim Tutanağı (Örnek No:11) ve Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin (Örnek-8) düzenleneceği, bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler için taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği bildirilmiştir İdare olarak sorgu konusu Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak işlemler tesis edilecek olup, yeni dönemde yapılacak uygulamalarda da bu esaslar çerçevesinde işlemler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.