MEHMET BALiOGLU

Tapuda Kayıtlı Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Konu: Belediyeye ait taşınmazlarda cins tashihi işlemlerinin yapılması.

Temel Bulgular:

  • Belediye envanterinde yapılan inceleme sonucu, tapuda kayıtlı bilgileri ile fiili kullanımları farklı olan bazı taşınmazlar tespit edilmiştir.
  • Mevzuat gereği, kamu idarelerinin; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazlarının, mevcut kullanım şekilleri ile tapuda kayıtlı bilgilerin farklı olması halinde, tapu kayıtlarının taşınmazların mevcut kullanım şekilleri esas alınarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Mevzuat:

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Yapılan İşlemler:

  • Belediye envanterinde yapılan inceleme sonucu, tapuda kayıtlı bilgileri ile fiili kullanımları farklı olan taşınmazlar tespit edilmiştir.
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca, tespit edilen taşınmazlar için cins tashihi işlemleri başlatılmıştır.
  • Cins tashihi işlemleri tamamlanan taşınmazlar için, tapu ve muhasebe kayıtları düzeltilmiştir.

Sonuç:

  • Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, tapudaki kayıtlar ile fiiliyattaki kullanımları farklı olan taşınmazlar için cins tashihi işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Tapuda Belediye adına kayıtlı taşınmazlardan fiiliyattaki kullanımları gereğiyle cins tashihi yapılması gereken yerlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde cins tashihi “Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemi” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde ise;

(1) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.

hükmü yer almaktadır.

Belediyenin taşınmaz envanterinde yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen bazı taşınmazların, mevcut kullanım şekilleri ile tapuda yer alan bilgilerinin farklı olduğu tespit edilmiştir.

Mevzuat gereği, kamu idarelerinin; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazlarının, mevcut kullanım şekilleri ile tapuda kayıtlı bilgilerin farklı olması halinde, tapu kayıtlarının taşınmazların mevcut kullanım şekilleri esas alınarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Tablo 10: Cins Tashihi Yapılmayan Taşınmazlar Listesi

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Tapudaki Niteliği

Mevcut Kullanım

Merkezefendi

504

2902

1

Tarla

Terazidere Bilgi Merkezi- Kentsel Dönüşüm Ofisi

Sağmalcılar

18/11-10

347

Tarla

Ulaşım Hizmetleri Atölyesi

Sağmalcılar

2/5

4244

Arsa

Yeni Camii

Sağmalcılar

2-4/10

6860

Arsa

Bigi Evi-Ana Okulu

Sağmalcılar

2-4/10

20645

Tarla

Hastane

Sağmalcılar

7/1

20805

Arsa

Kafeterya Restaurant

Sağmalcılar

18/8

21899

Arsa

Altıntepsi Merkez Camii

Sağmalcılar

8/5

22019

Arsa

Meslek Odaları Binası

Sağmalcılar

8/6

22211

Arsa

İsmetpaşa Bilgi Merkezi

Sağmalcılar

18/7

22406

Arsa

Arda Turan Spor Kompleksi Ve Otopark

Sağmalcılar

4/4

22592

Arsa

Kocatepe Spor Tesisi İdari Bina

Sağmalcılar

2,4/11

22599

Arsa

Bosna Sancak Kültür Binası

Topçular

71/2

420

663

Arsa

Ulubatlı Hasan Camii

Topçular

72

248

123

Beş Adet Büfe Bir Adet Havuzlu Kafeterya Bir Adet Kapalı Otopark

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

Merkezefendi

505

3025

14

Tarla

Kulüp Binası

Sağmalcılar

5/6

6433

Arsa

Engelli Gündüz Bakım Evi

Sağmalcılar

5-8/5

18871

Arsa

Bina

Sağmalcılar

6

22281

Arsa

Engelli Gündüz Bakım Evi

Sağmalcılar

4/5

21730

Arsa

Kocatepe Ulu Camii

Sağmalcılar

5/6

6432

Arsa

Engelli Gündüz Bakım Evi

Sağmalcılar

4/8

19883

Arsa

Kreş Binası

Sağmalcılar

4-6/4

22931

Arsa

Semih Erden Spor Salonu

Sağmalcılar

4-6/4

22936

Arsa

Nazmiye Kaya Bilgi Evi

Sağmalcılar

8/1

792

Arsa

Orta Camii

Sağmalcılar

5/1

23192

Arsa

Kartaltepe Semt Konağı

Sağmalcılar

8

23359

Arsa

Belediye Hayır Evi

Sağmalcılar

8

23360

Arsa

Bayrampaşa Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi

Topçular

71

443

393

Arsa

Spor Kulüp Binası

Sağmalcılar

18

23576

Arsa

Altıntepsi Yeni Camii

Sağmalcılar

4/6

23997

Arsa

Aliya İzzet Begoviç Lisesi

Sağmalcılar

4/6

23998

Arsa

Aliya İzzet Begoviç Lisesi

Kamu idaresi cevabında; “Tapuda kayıtlı taşınmazlar listesi incelenerek, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılması gereken cins tashihi işlemleri gerçekleştirilerek, tapu ve muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup tapudaki kayıtlar ile fiiliyattaki kullanımları farklı olan taşınmazlar için cins tashihi işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.