MEHMET BALiOGLU

Taksitlendirilen Borçların Mevzuatına Uygun Hesaplarda İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 278 ve 279’uncu maddeleri

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 322 ve 323’üncü maddeleri

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye tarafından 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında taksitlendirilen 20.382.124,42 TL’lik tutarların ilgisine göre 368- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında ve/veya 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmediği

  • Mali tablonun Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunun 20.382.124,42 TL’lik tutar kadar doğru ve güvenilir bilgi içermediği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, taksitlendirilen borç tutarlarını ilgisine göre 368- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında ve/veya 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlemesi

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 278 ve 279’uncu maddelerinde bu hesabın, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin erteleme veya taksitlendirme vadesinin bir yılı aşmayan kısımlarının izlenmesi için kullanılacağı, vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülüklerin bu hesaba alacak, 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı, 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedileceği,

Mezkur Yönetmelik’in 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 322 ve 323’üncü maddelerinde ise bu hesabın, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılacağı, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının bu hesaba alacak, 36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara borç kaydedileceği,

hususları düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenen veya taksitlendirilen borçlar vadelerine göre 368- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında ve/veya 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenecektir.

Belediyenin borçları ve mali tabloları incelendiğinde, 6736 sayılı Kanun kapsamında 18.563.115,69 TL’lik, 7020 sayılı Kanun kapsamında 1.464.460.89 TL’lik, 7143 sayılı Kanun kapsamında 354.547,84 TL’lik yükümlülüğünün taksitlendirildiği, taksitlendirilen borç tutarının toplam 20.382.124,42 TL olduğu ancak bu tutarların ilgisine göre 368- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında ve/veya 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmediği, bu sebeple mali tablonun Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunun 20.382.124,42 TL’lik tutar kadar doğru ve güvenilir bilgi

içermediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak işlem yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Buna rağmen 2018 yılı Bilançosunda vadelerine göre 368- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının ve/veya 438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.