MEHMET BALiOGLU

Tahakkuk ve Tahsilatı Yapılmayan Eğlence Vergilerinin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu

– Serdivan Belediyesince bazı işletmelerden alınması gereken eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmamaktadır.

Temel Bulgular

– Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan verilere göre Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde ruhsatlı ve faaliyetleri eğlence vergisinin konusuna giren 7 adet işletme bulunmaktadır.
– Belediye tarafından bu yerler için eğlence vergisi tahakkuk ettirilmemiş ve dolayısıyla tahsilat işlemi yapılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17, 18, 20 ve 21’inci maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Belediye tarafından eğlence hizmeti sunan bu işletmelere eğlence vergisi tahakkuk ettirilmesi ve tahsilat işleminin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince, bazı işletmelerden alınması gereken eğlence vergisinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmamaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine göre; Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. Verginin mükellefi, eğlence yerlerini

işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.

Aynı Kanunun 20 ve 21 inci maddelerinde; biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu belirtilerek biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96 ıncı maddesine göre tespit edilecek miktarın eğlence vergisinin matrahı olduğu belirtilmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan verilere göre Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde ruhsatlı ve faaliyetleri eğlence vergisinin konusuna giren oyun salonu, bilardo salonu, bowling salonu ve playstation salonu gibi toplam 7 adet işletme bulunmaktadır. Belediye tarafından bu yerler için eğlence vergisi tahakkuk ettirilmemiş ve dolayısıyla tahsilat işlemi yapılmamıştır.

Serdivan Belediyesince eğlence hizmeti sunan bu işletmelere eğlence vergisi tahakkuk ettirilmemesi ve dolayısıyla tahsilat işleminin yapılmamış olmasından dolayı ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmekte ve Belediye gelir kaybına uğratılmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.