MEHMET BALiOGLU

Süresi Geçmiş Teminat Mektuplarına İlişkin Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

Rapor Özet

  • Bayraklı Belediyesince teminat olarak alınan mektuplardan süresi geçmiş ve işlevi bitmiş olanların muhasebe biriminde gereksiz olarak bekletildiği ve muhasebe kayıtlarından düşülmediği görülmüştür.
  • Mevzuata göre yapılması gerekli işlemlerin yapılmamasından dolayı bilançonun dipnotlarında yer alan 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabında kayıtlı 20.793.226,48 TL’lik tutar gerçeği yansıtmamaktadır.
  • “Mali Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde kayıtlı banka teminat mektuplarından süresi geçen ve işlevi sona ermiş olanlarla ilgili Muhasebe kayıtlarından düşme işlemi yapılmıştır.” denilmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilmiş olup, banka teminat mektuplarından süresi geçen ve işlevi sona ermiş olanlarla ilgili muhasebe kayıtlarından düşme işleminin yapıldığı bildirilmiştir.
  • Her ne kadar düzeltici işlem tesis edilmişse de bulguda belirtilen hata ve eksiklikler İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında yer alan 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının gerçeği yansıtmamasına sebebiyet vermiştir.
  • Söz konusu hesaplar bakımından bilanço doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesince teminat olarak alınan mektuplardan süresi geçmiş ve işlevi bitmiş olanların muhasebe biriminde gereksiz olarak bekletildiği ve muhasebe kayıtlarından düşülmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 435’inci maddesinde;

“…Banka teminat mektupları yukarıda belirtilen paraya çevrilme hallerinin dışında, teminat konusu iş devam ettiği sürece muhafaza edilir. Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir.

…” denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 436’ncı maddesinde; teminat mektuplarından usulüne göre ilgililerine geri verilenlerin bu hesaba alacak, 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, Bayraklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde bulunan kayıtlı banka teminat mektuplarından süresi geçen ve işlevi sona ermiş olanlar için yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmadığı; söz konusu teminat mektuplarının yıl sonu itibarıyla halen muhafaza edilmekte olduğu ve muhasebe kayıtlarından düşümlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, mevzuata göre yapılması gerekli işlemlerin yapılmamasından dolayı bilançonun dipnotlarında yer alan 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabında kayıtlı 20.793.226,48 TL’lik tutar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Mali Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde kayıtlı banka teminat mektuplarından süresi geçen ve işlevi sona ermiş olanlarla ilgili Muhasebe kayıtlarından düşme işlemi yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilmiş olup, banka teminat mektuplarından süresi geçen ve işlevi sona ermiş olanlarla ilgili muhasebe kayıtlarından düşme işleminin yapıldığı bildirilmiştir. Ancak, her ne kadar düzeltici işlem tesis edilmişse de bulguda belirtilen hata ve eksiklikler İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında yer alan 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının gerçeği yansıtmamasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu hesaplar bakımından bilanço doğru ve güvenilir veri içermemektedir.