MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Hedeflerin “Ölçülebilirlik” Kriterine Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Konak Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik hedeflerin, ölçülebilirlik kriterine uygun olmadığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • Planda yer alan hedeflerin hiçbirinin ölçülebilir olmadığı tespit edilmiştir.
  • Bu ölçülebilirliğin sağlanması için performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergeler sadece ismen belirlenmiş olup sayısal veri cinsinden ifade edilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ölçülebilir olması gerekmektedir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmediği durumlarda ise stratejik planda hedefe yönelik miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ölçülebilir performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “Ölçülebilirlik ” kriterine uygun olmasının sağlanması.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik hedeflerin, ölçülebilirlik kriterine uygun olmadığı görülmüştür.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ölçülebilir olması gerekmektedir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmediği durumlarda ise stratejik planda hedefe yönelik miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ölçülebilir performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

Konak Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik hedeflerin “Ölçülebilirlik” kriteri açısından yapılan değerlendirilmesi sonucunda; Planda yer alan hedeflerin hiçbirinin ölçülebilir olmadığı tespit edilmiştir. Bu ölçülebilirliğin sağlanması için performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergeler sadece ismen belirlenmiş olup sayısal veri cinsinden ifade edilmemiştir. Bunun sonucunda da ölçülebilirlik kriterinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “Ölçülebilirlik ” kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “Ölçülebilirlik ” kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.