MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Hedefin Amaçla İlgililik Bağının Olmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Altınordu Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alanHedef 1.1.5’in Amaç 1.1 ile ilgililiği olmadığı tespit edildi.
  • Hedef-amaç ilgililik bağı kurulmadığı için hedef, stratejik planlama ilkelerine uygun değildir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyenin yeni stratejik planında hedeflerin amaçlarla ilgililiği sağlanmalıdır.
  • Hedefler belirlenirken, amaçların hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığı ve hedeflerin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağı açıkça belirtilmelidir.
  • Hedefler, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında tamamlanabilir olmalıdır.
  • Hedefler, belediyenin kaynaklarıyla uyumlu olmalıdır.
  • Hedefler, belediyenin diğer plan ve programlarıyla uyumlu olmalıdır.

Rapor Metni

Stratejik planda yer alan bir hedefin amaçla ilgili olmadığı anlaşılmıştır.

Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre hedef ve göstergelerin, amaçlar ile ilgili olması gerekmektedir. İlgililik şartı ise hedefin amaçla ilgililiği ile performans göstergesinin hedefle ilgililiği açısından değerlendirilir.

Yapılan incelemede; 2015-2019 Altınordu Belediyesi Stratejik Planı’nda belirtilen ve bilgisine aşağıda yer verilen hedef için hedef-amaç ilgililik bağının kurulmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 2: Amaç ve Hedeflerin İlgililik Kriterine Göre Değerlendirimesi

Amaç 1.1: “Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak.”

Hedef 1.1.5 “Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması

sağlanacaktır.”

Performans Göstergesi

Belirlenmemiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Yeni hazırlanacak stratejik planda hedeflerin amaçlara

bağının olması sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmekte olup bundan sonraki uygulamalarda ise raporda belirtilen uyarılar doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin kontrollere sonraki denetimlerde devam edilecektir.