MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Göstergelerden 5 Tanesinin Ölçülebilir Olmaması

Rapor Özet

  • Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik ölçülebilir alt amaçlar olarak tanımlanmaktadır.
  • Ölçülemeyen hedefler için performans göstergelerine yer verilmesi gerekmektedir.

Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzundan; hedeflerin, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik ölçülebilir alt amaçlar olarak tanımlandığı, ölçülemeyen

hedefler için ise performans göstergelerine yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Kamu idaresi tarafından hazırlanan Stratejik Planda her bir hedef için ayrı ayrı gösterge belirlenmiş olup bu göstergelerden ölçülebilir olmayanlara ilişkin tespit ve değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1: Stratejik Hedef ve Göstergelerin Ölçülebilirlik Kriterine Göre Değerlendirilmesi

SH 6.7

Hemşehrilerimize ve üniversite öğrencilerine çeşitli kolaylıklar sunacak Serdivan Hemşehri Kart ve Serdivan Ünikart Projesini tamamlamak.

Gösterge

Serdivan Hemşehri Kart Projesi Tamamlanma Oranı

Değerlendirme

Göstergenin ölçülebilir olmadığı düşünülmektedir. Projenin tamamlanma oranı tespit edilirken pay ve paydada yer alması gereken rakamların nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntemin soyut olmasından dolayı göstergenin ölçülebilir olmadığı

değerlendirilmektedir.

Serdivan Ünikart Projesi Tamamlanma Oranı

Göstergenin ölçülebilir olmadığı düşünülmektedir. Projenin tamamlanma oranı tespit edilirken pay ve paydada yer alması gereken rakamların nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntemin soyut olmasından dolayı göstergenin ölçülebilir olmadığı

değerlendirilmektedir.

SH 6.8

Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha etkin ve uygulamalı eğitim almalarını sağlamak, farkındalıklarını arttırmak için Serdivan Çocuk Üniversitesi Projesi’ni hayata geçirmek.

Gösterge

Serdivan Çocuk Üniversitesi Projesi Tamamlanma Oranı

Değerlendirme

Göstergenin ölçülebilir olmadığı düşünülmektedir. Projenin tamamlanma oranı tespit edilirken pay ve paydada yer alması gereken rakamların nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntemin soyut olmasından dolayı göstergenin ölçülebilir olmadığı

değerlendirilmektedir.

SH 6.9

Serdivanın gelişimi, yeni fikirlerin ve yeni projelerin ortaya çıkması için ilçemizde bulunan ilk ve orta öğretim okullarındaki öğrencilere yönelik her yıl proje yarışmaları düzenlemek.

Gösterge

Genç Ar-Ge Projesi Tamamlanma Oranı

Değerlendirme

Göstergenin ölçülebilir olmadığı düşünülmektedir. Projenin tamamlanma oranı tespit edilirken pay ve paydada yer alması gereken rakamların nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntemin soyut olmasından dolayı göstergenin ölçülebilir olmadığı

değerlendirilmektedir.

SH 7.4

Kent konseyinin kentin kimliği ve gelecek planlamasında istişari rolünü arttırarak mahalle konseylerini oluşturmak ve gönüllük esasına dayalı, belediye ile mahalle arasında köprü rolü üstlenecek “Mahalle Gönüllüleri” projesini hayata geçirmek.

Gösterge

Mahalle Gönüllüleri Projesi Tamamlanma Oranı

Değerlendirme

Göstergenin ölçülebilir olmadığı düşünülmektedir. Projenin tamamlanma oranı tespit edilirken pay ve paydada yer alması gereken rakamların nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntemin soyut olmasından dolayı göstergenin ölçülebilir olmadığı

değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Gelecek dönem planlamalarında hedeflere ait göstergelerin oluşturulması aşamasında ölçülebilir göstergeler belirlenecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.