MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Bazı Performans Göstergelerinin Stratejik Hedefle İlgili Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

* Başiskele Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planında bazı hedefler için belirlenen performans göstergelerinin hedeflerle ilgili olmadığı görülmüştür.

Temel Bulgular

* “Yaşanabilir çevrede güvenli ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması” hedefi ile ilgili olarak belirtilen performans göstergelerinden “Hak ediş dosyalarının kontrol işlemi(gün)”, “İş bitirme belgesi dosyalarının kontrolü işlemi(gün)” ve “İş deneyim belgesi kontrol süresi(gün)” göstergelerinin hedefle ilgisi bulunmamaktadır.
* Belirlenen performans göstergeleri ölçülebilirliği sağlamıştır ancak belirlenen hedefi ölçmede yetersiz kalmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu’nda Performans Göstergeleri için “Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.” denilmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda belirtilen hususların düzeltileceği ifade edilmiştir.
* Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu’nda Performans Göstergeleri için “Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.” denilmektedir.

Başiskele Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planında bazı hedefler için belirlenen performans göstergelerinin hedeflerle ilgili olmadığı görülmüştür. Örnek olarak, “Hedef 1.3. Yaşanabilir çevrede güvenli ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması” ile ilgili olarak belirtilen performans göstergelerinden “Hak ediş dosyalarının kontrol işlemi(gün)”, “İş bitirme belgesi dosyalarının kontrolü işlemi(gün)” ve “İş deneyim belgesi kontrol süresi(gün)” göstergelerin hedefle ilgisi bulunmamaktadır. Başka bir deyişle hedefin ölçülebilir olmadığı durumlarda ölçülebilirliği sağlamak adına yer verilen performans göstergesi ölçülebilirliği sağlamıştır ancak belirlenen hedefi ölçmede yetersiz kalmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda

belirtilen hususların düzeltileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.