MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedeflerin Mevzuata Uygun Oluşturulmaması ve Performans Programında Yer Alan Amaç ve Hedeflerle Uyumlu Olmaması

Rapor Özet

Ana konu

 • Şanlıurfa Haliliye Belediyesinin 2015-2019 yılı Stratejik Planının incelenmesi
 • Temel bulgular

  • Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin çoğu “amaç” ve “hedef” niteliğinde olmayıp geçmiş yıllara ait faaliyetler hakkında bilgi veren ifadeler.
  • Stratejik Planda yer alan diğer amaç ve hedeflerin Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu olmadığı.
  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmayan plana görüş vermenin olanaksız olduğu.
  • Stratejik Plan ve Performans Programının denetim dışı bırakılması gerektiği, aynı zamanda yıl içinde çıkarılacak olan faaliyet raporunun da bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve denetim dışı bırakılması gerektiği.

  Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumun yeni Stratejik Planı oluşturulurken planda yer alan amaç ve hedeflerin mevzuata uygun olarak belirlenmesi.
  • Performans programındaki amaç ve hedeflerin stratejik plandaki amaç ve hedeflerle uyumlu olması.

  Rapor Metni

  Şanlıurfa Haliliye Belediyesinin 2015-2019 yılı Stratejik Planının incelenmesi neticesinde;

  Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin müdürlükler bazında oluşturulduğu görülmüş olup esasında bunların çoğunun “amaç” ve “hedef” niteliğinde olmayıp geçmiş yıllara ait faaliyetler hakkında bilgi veren ifadeler olduğu anlaşılmıştır. Yine Stratejik Planda yer alan diğer amaç ve hedeflerin ise Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu olmadığı görülmüştür.

  Bu nedenlerden ötürü idarenin Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlamış olduğu Stratejik Plan ve Performans Programına görüş vermenin olanaksız olduğu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca çıkarılacak olan ve 2020- 2024 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Plan oluşturulana dek mevcut Stratejik Plan ve Performans Programının denetim dışı bırakılmasının uygun olacağı, aynı zamanda yıl içinde

  çıkarılacak olan faaliyet raporunun da bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve denetim dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

  Kamu idaresi cevabında; Belediye performans denetim raporu bulgusuna ilişkin cevap göndermemiştir.

  Sonuç olarak 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumun yeni Stratejik Planı oluşturulurken planda yer alan amaç ve hedeflerin mevzuata uygun olarak belirlenmesi performans programındaki amaç ve hedeflerin ise stratejik plandaki amaç ve hedeflerle uyumlu olması gerekmektedir.