MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Stratejilerin Bulunmaması

Rapor Özet

  • Stratejik Planda stratejilerin bulunmadığı tespit edilmiştir.
  • Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri olan “Kritik Sorular Yöntemi” kullanılmamıştır.
  • GZFT analizinde ortaya konulan güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılmamıştır.
  • Planlama aşamasında kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri olan “Kritik Sorular Yöntemi” kullanılmalıdır.
  • GZFT analizinde ortaya konan güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılmalıdır.
  • Stratejiler belirlenmezse, planda gösterilen amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün olmaz.
  • Kamu idaresi, bundan sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna istinaden plan hazırlayacaklarını bildirmiştir.

Rapor Metni

Stratejik Planda stratejilerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre, stratejiler, kuruluşun amaç

ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.

Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir.

ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir.

ZF Stratejileri : kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir.

GT Stratejileri : dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir.

GF Stratejileri : kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, Kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar.

Stratejiler belirlenmezse, planda gösterilen amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün

olmaz.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-3 te belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna istinaden hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.