MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Performans Göstergelerinin Bulunmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Performans göstergelerinin stratejik planda bulunmaması.

Temel Bulgular

  • Stratejik Planda performans göstergelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
  • Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.
  • Stratejik Planda göstergeler olmadığı için, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı incelenememiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun bundan sonra stratejik planlarına performans göstergeleri eklemesi önerilmiştir.

Rapor Metni

Stratejik Planda performans göstergelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre, hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda, stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite açısından belirlenebilir. Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlemek mümkündür.

Stratejik Planda göstergeler olmadığı için, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı incelenememiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-2 de belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna istinaden hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.