MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Paydaş Analizinin Detaylı Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Paydaş Analizi” bölümünde, paydaş analizi aşamalarından “Paydaşların önceliklendirilmesi” aşamasının bulunmaması.

Temel Bulgular

  • Anket çalışması yapıldığına değinilmiş, ancak sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.
  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre; paydaşların önceliklendirilmesi ve paydaşlara yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin “Paydaş Analizi” bölümünde detaylı şekilde yer alması gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
  • 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında belirtilen hususun düzeltilmesi.
  • Paydaşların önceliklendirilmesi ve paydaşlara yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin “Paydaş Analizi” bölümünde detaylı şekilde yer alması.

Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Paydaş Analizi” bölümünde, paydaş analizi aşamalarından; “Paydaşların önceliklendirilmesi” aşamasının yer almadığı görülmüştür. Bu bölümde sadece paydaşlarla anket çalışması yapıldığına değinilmiş ve anket çalışmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeye yer verilmiştir. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre; paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi ve paydaşlara yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin “Paydaş Analizi” bölümünde detaylı şekilde yer alması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda belirtilen hususun düzeltileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.