MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Ölçülemeyen Nitelikteki Hedefler İçin Gösterge Belirlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Altınordu Belediyesi Stratejik Planı’nda ölçülemeyen nitelikteki hedefler için performans göstergesi belirlenmediği tespit edilmiştir.
  • Bu durum, stratejik planın hedeflerinin ölçülebilirliğini ve takip edilebilirliğini azaltmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “F- Performans Göstergeleri” başlıklı bölümünde “Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.” denilmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, stratejik planında yer alan ölçülemeyen hedefler için performans göstergeleri belirlemesi gerekmektedir.
  • Bu sayede, hedeflerin ölçülebilirliği ve takip edilebilirliği sağlanacaktır.

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “F- Performans Göstergeleri” başlıklı bölümünde “Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere, Stratejik Planda hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerekmektedir.

Ancak 2015-2019 Altınordu Belediyesi Stratejik Planı’nda aşağıda yer alan ölçülemeyen nitelikteki hedefler için performans göstergesi belirlenmediği tespit edilmiştir.

Tablo 1: Hedeflerin Ölçülebilirlik Kriterine Göre Değerlendirilmesi

Amaç 1.3

Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak.

Hedef 1.3.1

Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır.

Hedef 1.3.2

Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

Amaç 1.5

Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak.

Hedef 1.5.1

Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir.

Hedef 1.5.3

Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.

Amaç 2.2

Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.

Hedef 2.2.3

İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.

Amaç 2.3

İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu’yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak.

Hedef 2.3.2

İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.

Amaç 2.4

İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek

Hedef 2.4.1

Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır.

Amaç 3.2

Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür – sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak.

Hedef 3.2.1

Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.

Hedef 3.2.2

İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir.

Hedef 3.2.3

Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir.

Hedef 3.2.4

Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir

Amaç 3.3

Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak.

Hedef 3.3.1

Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu doğrultusunda ölçülemeyen nitelikteki hedefler için performans göstergesi belirlenecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmekte olup bundan sonraki uygulamalarda ise raporda belirtilen uyarılar doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin kontrollere sonraki denetimlerde devam edilecektir.