MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Maliyet Tablosuna ve Kaynak Tablosuna Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Stratejik Planda yer alması gereken maliyet ve kaynak tablolarının bulunmaması.

Temel Bulgular

  • Maliyet ve kaynak tabloları, kurumun stratejik planında yer almıyor.
  • Kurum, her bir stratejik hedef için öngördüğü maliyet ve kaynak ihtiyacını belirleyip, hedeflere ait toplam maliyet ve kaynak ihtiyacını ortaya koymuyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun, yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında maliyet ve kaynak tablolarına yer vermesi.

Rapor Metni

Stratejik Planda yer alması gereken temel unsurlar arasında sayılan maliyet tablosu ve kaynak tablosunun kurumun stratejik planında yer almadığı görülmüştür.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir. Maliyet tablosunda gösterilen toplam maliyetlerin yıllar itibariyle hangi kaynaklardan elde edileceği ise kaynak tablosunda gösterilmelidir.

Kurum, her bir stratejik hedef için öngördüğü maliyet ve kaynak ihtiyacını belirlemeli, hedeflere ait toplam maliyet ve kaynak ihtiyacını ortaya koymalıdır. Ancak bu unsurlara Stratejik Planda yer verilmemiştir.

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, Tahmini Maliyetler Tablosu ve Tahmini Kaynaklar Tablosuna yer verilmesi kriterine uyulacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, Tahmini Maliyetler Tablosu ve Tahmini Kaynaklar Tablosuna yer verilmesi kriterine uyulacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.