MEHMET BALiOGLU

Stratejik Plan’da, C-Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Bölümünün Bulunmaması

Rapor Özet

  • Kurumun hazırladığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda, “Durum Analizi” kısmında “C-Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi” bölümü bulunmamaktadır.
  • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 2006 yılında hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre, stratejik planlama sürecinde yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.
  • Kurumum cevabında; “Bulgu-1 de belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna istinaden hazırlanacaktır.” demektedir.
  • Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.

Rapor Metni

Kurumun hazırladığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda, “Durum Analizi” kısmında “C-Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi” bölümü bulunmamaktadır.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 2006 yılında hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre, stratejik planlama sürecinde yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 1’de gösterildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılabilir.

Tablo 1: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet

FAALİYET ALANI 1

Ürün/Hizmet 1

Ürün/Hizmet 2

Ürün/Hizmet 3

…….

FAALİYET ALANI 2

Ürün/Hizmet 1

Ürün/Hizmet 2

…….

Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır. Belirlenen faaliyet alanları,

stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-1 de belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna istinaden hazırlanacaktır.” demektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.