MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Bir Önceki Dönem Stratejik Planına İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • Belediye tarafından plana, önceki plandaki başarısızlık ve başarı sebeplerinin açıklanması ve değerlendirilmesi eklenmelidir.
  • Belediye tarafından bu konu ile ilgili olarak gerekli işlemler yapılacağı belirtilmiş olup, bulgunun devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesinin 2015 – 2019 Stratejik Planında, 2010 – 2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plana ilişkin gerçekleşmeleri içeren özet değerlendirmeye yer verilmediği görülmüştür.

28 Temmuz 2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Bakanlığından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğde;

“İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır” ifadesi yer almaktadır.

Tebliğ hükmüne göre, yürürlükteki Stratejik Planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergelerin başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmenin yeni stratejik planda yer alması gerekmektedir.

Serdivan Belediyesinin 2015 – 2019 Stratejik Planı incelendiğinde, 2010 – 2014 Stratejik Planına ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yer verilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “2010-2014 dönemine ilişkin değerlendirmeler 2020-2024 dönemi Stratejik Planı hazırlanırken 2015-2019 dönemi ile birlikte “Önceki Dönem Stratejik Planına İlişkin Değerlendirmeler” başlığı altında ele alınarak gelecekte hazırlanacak planlarda da bu hususa riayet edilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.