MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosuna Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Başiskele Belediyesi Stratejik Planında, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alması gereken 5 yıllık tahmini maliyet tablosuna yer verilmemiştir.
  • Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
  • Kamu idaresi cevabında; Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda hazırlanacak planda beş yıllık maliyet tablosuna yer verileceği belirtilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda hazırlanacak planda beş yıllık maliyet tablosuna yer verileceği belirtilmiştir.
  • Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesi Stratejik Planında, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre yer alması gereken 5 yıllık tahmini maliyet tablosuna yer verilmemiştir.

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Stratejik Planın mevzuat ve zaman olarak güncelleme olanağı olmadığından 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başlamış olduğu ve bu kapsamda hazırlanacak planda beş yıllık maliyet tablosuna yer verileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.