MEHMET BALiOGLU

Sosyal Denge Sözleşmesi Geçerlilik Tarihinin Mevzuata Aykırı Olarak Belirlenmesi

Rapor Özet

  • İdare, memur personeline sosyal denge ödemesi yaparken toplu sözleşmenin geçerlilik tarihini yerel seçim tarihinden sonrasını kapsayacak şekilde belirlemiştir.
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, mahalli idarelerde yapılan sözleşmeler toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olarak uygulanır ve hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçemez.
  • İdare ile Bem-Bir-Sen arasında 13.12.2017 tarihinde imzalanan sosyal denge sözleşmesinin geçerlilik tarihi 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasındadır. Ancak mahalli idareler genel seçim tarihi 31.03.2019 olarak belirlenmiştir.
  • Bu durumda sözleşmenin geçerlilik tarihi ancak 31.03.2019 olabilir.
  • Seçimlerden sonra yeniden alınacak bir Meclis Kararı ile yeni Başkana yetki verilmeli ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalanması gerekmektedir.
  • İdare savunmasında, sözleşme yetkisinin 02.05.2019 tarihinde verildiğini ifade etmiş olmakla birlikte bahsi geçen yetki 2018 yılı için bulgu konusu yaptığımız hususu ilgilendirmemektedir.
  • İlgili sözleşme 31.12 2017 tarihinde imzalanmış ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerlilik göstermektedir.
  • Yerel seçim sonrasında yeni başkana bu yetkinin verilmesi, bulguda bahsedilen mevzuata aykırı uygulamayı ortadan kaldırmamakta, sadece mevcut sözleşmenin geçerliliğini iptal etmektedir.
  • Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.

Rapor Metni

İdare tarafından memur personele yapılan sosyal denge ödemelerine ait toplu sözleşmenin geçerlilik tarihi, mevzuata aykırı olarak, yerel seçim tarihinden sonrasını kapsamaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli İdarelerde Toplu Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında, mahalli idarelerde yapılacak sözleşmelerin toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanacağı, imzalanan sözleşmenin hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçemeyeceği, mahalli idareler seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabileceği hükümleri bulunmaktadır.

İdare ile Bem-Bir-Sen arasında 13.12.2017 tarihinde imzalanan sosyal denge sözleşmesinin geçerlilik tarihi 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasıdır. Oysa mahalli idareler genel seçim tarihinin 31.03.2019 olacağı çok önceden belirlenmiştir. Bu durumda bahsi geçen sosyal denge sözleşmesinin geçerlilik tarihi ancak 31.03.2019 tarihi olabilecektir. Seçimlerden sonra yeniden alınacak bir Meclis Kararı ile yeni Başkana yetki verilmeli ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İdare tarafından memur personele yapılan denge ödemelerine ait toplu sözleşmenin geçerlilik tarihi, mevzuata aykırı olarak yerel seçim sonrasını kapsamaktadır denilmekte ise de; Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih ve 144 sayılı Kararı ile Belediyemizde görev yapan Kamu Görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapılması ve yetkili Sendika ile sözleşme imzalanması için Meclis kararı ile Belediye Başkanına Yetki verilmiştir. Meclis Kararı ektedir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak İdare savunmasında, sözleşme yetkisinin 02.05.2019 tarihinde verildiğini ifade etmiş olmakla birlikte bahsi geçen yetki 2018 yılı için bulgu konusu yaptığımız hususu ilgilendirmemektedir. Zira ilgili sözleşme 31.12 2017 tarihinde imzalanmış ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerlilik göstermektedir. Yerel seçim sonrasında yeni başkana bu yetkinin verilmesi, bulguda bahsedilen mevzuata aykırı uygulamayı ortadan kaldırmamakta, sadece mevcut sözleşmenin geçerliliğini iptal etmektedir.

Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.