MEHMET BALiOGLU

Şirketin Vadesi Geçmiş Alacaklarına Vade Farkı Uygulamaması ve Bu Alacaklara İlişkin Takip Tahsilat Süreçlerinin Başlatılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Belediye şirketi tarafından vadesi geçmiş bazı alacaklar için vade farkı uygulanmaması ve gerekli takip tahsil süreçlerinin başlatılmaması.

Temel Bulgular

 • Şirketin 120-Alıcılar hesabında 2004 yılında Derneği’nden tahakkuk etmiş 75.875,81 TL alacağı bulunmaktadır.
 • Vadesi geçmiş diğer alacaklar şunlardır:
  • Gaziemir Belediyesi’nden 35.000.00 TL
  • Güzelbahçe Belediyesi’nden 7.909,34 TL
  • Balçova Belediyesi’nden 35.930,91 TL
  • Kiraz Belediyesi’nden 20.096,99 TL
  • Ören Belediyesi’nden 8.900,72 TL
  • Zeytinova Belediyesi’nden 14.597,21 TL
  • Ödemiş Bozdağ Belediyesi’nden 23.204,62 TL
  • Geren Belediyesi’nden 14.160.00 TL
  • Beydağ Belediyesi’nden 8.615,17 TL
 • 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında Emiralem Belediyesi’nden 16.892,08 TL, Koyundere Belediyesi’nden 6.176,29 TL toplamda 23.068,37 TL alacağı bulunmaktadır.
 • Şirket tarafından bu alacaklara ilişkin vade farkı uygulanmamaktadır.
 • 120 Alıcılar hesabındaki alacaklara ilişkin takip tahsilat süreçleri başlatılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
 • Şirketin gelir sağlamayı hedef edinmesi ile birlikte ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir.
 • Şirketin alacaklı olduğu bazı belediyelerin devredilerek kapanması da düşünüldüğünde ilgili alacakların tahsilatının zorlaştığı görülmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Şirket tarafından ilgili belediyelere ve derneğe mal veya hizmet satışı yapılmış bu satışa ilişkin gelirler şirket tarafından ilgili yıllarda beyan edilmesine rağmen bu tutarların tahsilatının sağlanmaması şirketin zararını arttırmaktadır.
 • Şirket tarafından söz konusu alacaklarına ilişkin vade farkı uygulanması ve alacakların tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir.
 • Şayet alacakların tahsilatı imkansız hale gelmiş ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322 inci maddesi hükümlerine istinaden değersiz alacak yapılarak mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Şirketin vadesi geçmiş bazı alacakları için vade farkı uygulamadığı ve gerekli takip tahsil süreçlerini başlatmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemelerde 120-Alıcılar hesabında … Derneği’nden 2004 yılında tahakkuk etmiş 75.875,81 TL alacağı görülmektedir. Yine vadesi geçmiş Gaziemir Belediyesi’nden

35.000.00 TL, Güzelbahçe Belediyesi’nden 7.909,34 TL, Balçova Belediyesi’nden 35.930,91 TL, Kiraz Belediyesi’nden 20.096,99 TL, Ören Belediyesi’nden 8.900,72 TL, Zeytinova Belediyesi’nden 14.597,21 TL, Ödemiş Bozdağ Belediyesi’nden 23.204,62 TL, Geren Belediyesi’nden 14.160.00 TL, Beydağ Belediyesi’nden 8.615,17 TL olmak üzere toplam olarak 168.414,96 TL; 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında Emiralem Belediyesi’nden 16.892,08 TL, Koyundere Belediyesi’nden 6.176,29 TL toplamda 23.068,37 TL alacağı olduğu

görülmüş olup şirket tarafından bu alacaklara ilişkin vade farkı uygulanmadığı ve 120 Alıcılar hesabındaki alacaklara takip tahsilat süreçlerinin başlatılmadığı görülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin %98,79 ortağı olduğu şirket kamu sermayesi ile kurulmuş olsa da ticari faaliyetleri sebebiyle özel hukuk tüzel kişisi olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Anonim şirket olan belediye şirketi gelir sağlamayı hedef edinmesi ile birlikte ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir. Şirket tarafından ilgili belediyelere ve derneğe mal veya hizmet satışı yapılmış bu satışa ilişkin gelirler şirket tarafından ilgili yıllarda beyan edilmesine rağmen bu tutarların tahsilatının sağlanmaması şirketin zararını arttırmaktadır. Çünkü şirket tahakkuk esasına göre tahsilatı yapmadığı bir gelirin vergisini ödemek zorunda kalmıştır. Ayrıca şirketin alacaklı olduğu bazı belediyelerin devredilerek kapanması da düşünüldüğünde ilgili alacakların tahsilatının zorlaştığı görülmektedir.

Sonuç olarak kamu sermayeli bir şirket olsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A. Ş.’nin söz konusu alacaklarına ilişkin vade farkı uygulanması ve alacakların tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmekte olup şayet alacakların tahsilatı imkansız hale gelmiş ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322 inci maddesi hükümlerine istinaden değersiz alacak yapılarak mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilmesi uygun olacaktır.