MEHMET BALiOGLU

Şirketin Faaliyetleriyle İlgisi Bulunmayan Taşıt Kiralamalarının Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Belediye ile olan araç kiralama işine ilişkin sözleşme dışında araçların kiralanıp Belediyenin ve Emniyet Müdürlüğünün kullanımına verilmesi.
 • Şirketin faaliyeti dışında harcamalar yapılması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Türk Ticaret Kanunu
 • Muhasebe standartları
 • Vergi mevzuatı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Mevcut kullanım durumlarına son verilmesi.
 • Belediye ile olan ilişkilerin TTK hükümleri çerçevesinde sürdürülmesi.
 • Bulguda sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmeler 2019 yılı içinde yenilenmemiştir.
 • Sözleşme kapsamındaki araçların bir kısmı ilgili firmaya teslim edilmiş olup, kalanların tamamının iadesi yıl içinde gerçekleştirilecektir.
 • Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmelerin 2019 yılı içinde yenilenmediği belirtilmiştir.
 • Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.

Rapor Metni

Şirket faaliyetleri dışında kullanılmak üzere taşıt kiralamaları yapılmış ve bu taşıtlar şirketle herhangi bir ilişkisi olmayan kişilerin kullanımına verilmiştir.

Şirket ile Şişli Belediyesi arasında 86 adet araç kiralanmasına ilişkin bir sözleşme bulunmaktadır. Bu iş dışında da Şirket tarafından birtakım araç kiralamaları yapılmıştır. 2018 yılsonu itibariyle toplamda 112 adet kiralık araç mevcutken 86 adet araç kiralama işi dışında kalan 26 aracın, 10 adedi Şişli Emniyet Müdürlüğü, 11 adedi Şişli Belediyesi tarafından kullanılmakta olup, Şirket faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı ise 5’tir. Belediye’den ayrı bir tüzel kişiliği olan ve Türk Ticaret Kanununa tabi olarak faaliyet sürdüren Şirket’in ayrı bir tüzel kişiliği ve tabi olduğu muhasebe standartları ve vergi mevzuatı bulunmaktadır. Mal ve hizmet üretim süreçlerinde ortaya çıkan maliyetler ve yapılan giderler Şirket’in net karının ve vergi matrahının tespitinde brüt gelirinden düşülmektedir. Dolayısıyla Şirket’in üretim ve

yönetim süreçleri ile ilgisi bulunmayan birtakım giderler yapılmasının ticari faaliyetler kapsamında izahı mümkün değildir.

Belediye ile olan araç kiralama işine ilişkin sözleşme dışında araçların kiralanıp Belediyenin ve Emniyet Müdürlüğünün kullanımına verilmesi Şirketin faaliyet alanı dışında harcamalar yapılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple bahsedilen mevcut kullanım durumlarına son verilerek Belediye ile olan ilişkilerin TTK hükümleri çerçevesinde sürdürülmesi gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmeler 2019 yılı içinde yenilenmemiştir. Sözleşme kapsamındaki araçların bir kısmı ilgili firmaya teslim edilmiş olup, kalanların tamamının iadesi yıl içinde gerçekleştirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve sözü edilen araçlara ilişkin sözleşmelerin 2019 yılı içinde yenilenmediği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.