MEHMET BALiOGLU

Şirkete İşçi Alımlarında İlanların İŞKUR’a Bildirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirketin işçi alımlarında keyfi uygulamaları sonucu, objektif unsurların belirlenmediği ve şifahen yapılan işçi alımlarının İŞKUR’a bildirilmediğinin tespiti.

Temel Bulgular

  • Şirketin işçi alımlarında İŞKUR’a bildirme zorunluluğu olan alım ilanlarının yapılmadığı, işçilerin ihtiyaca göre şifahi olarak belirlenip istihdam edildiği.
  • Söz konusu uygulama neticesinde işçi alımları hususunda objektif unsurların belirlenmediği.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının son paragrafında, belediye şirketlerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların kurumun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de almak zorunda olduğu ifade edilmiştir.
  • 93127266 sayılı ve “Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı” başlıklı İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde de yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye şirketlerinin işçi alımlarında alım ilanlarının duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğüne gönderileceği ifade edilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin işçi alımlarında keyfi uygulamalardan kaçınmak amacıyla objektif unsurların belirlenmesi ile İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla alım ilanlarının duyurularak işçi alımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

META-SU Ltd. Şti.’nin işçi alımlarında alım ilanlarını Türkiye İş Kurumu’na bildirmediği görülmüştür.

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının son paragrafında, belediye şirketlerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların kurumun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de almak zorunda olduğu ifade edilmiştir. 93127266 sayılı ve “Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı” başlıklı İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde de yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye şirketlerinin işçi alımlarında alım ilanlarının duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğüne gönderileceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, şirket tarafından gerçekleştirilen işçi alımlarında mevzuat gereği alım ilanlarının İŞKUR’a gönderilmediği, şirket müdürü tarafından işçilerin ihtiyaca göre şifahen belirlenip istihdam edildiği ve söz konusu uygulama neticesinde işçi alımları hususunda objektif unsurların belirlenmediği görülmüştür.

Şirketin işçi alımlarında keyfi uygulamalardan kaçınmak amacıyla objektif unsurların belirlenmesi ile İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla alım ilanlarının duyurularak işçi alımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.