MEHMET BALiOGLU

Sermaye Taahhütleri Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

 • Bayraklı Belediyesi, şirketlerinin sermaye artırımına katılmak için 9.000.000 TL’lik taahhütte bulunmuştur.
 • Bu taahhüt için 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı yerine hatalı bir şekilde 320 Bütçe Emanetleri Hesabı kullanılmıştır.
 • Bu hata nedeniyle, 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 8.000.000 TL fazla, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı ise 8.900.000 TL borç ve 9.000.000 TL alacak eksik gösterilmiştir.
 • Yıl sonu itibarıyla ödenmeyen 100.000 TL’lik sermaye nedeniyle de 320 Bütçe Emanetleri Hesabı bu tutar kadar fazla, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı ise eksik yer almaktadır.
 • Kamu idaresi cevabında, sermaye artışı sebebiyle düzenlenen muhasebe kayıtlarında 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının kullanılacağı bildirilmiştir.
 • Ancak, yıl sonu itibarıyla ödenmemiş sermaye tutarı dolayısıyla bilançoda 320 Bütçe Emanetleri Hesabı ile 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına yönelik 100.000 TL hatanın meydana gelmesine sebebiyet verilmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 184-185. maddeleri

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Sermaye artırımlarının muhasebeleştirilmesinde 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı kullanılması gerekmektedir.
 • Yıl sonu itibarıyla ödenmeyen sermaye tutarı nedeniyle bilançoda meydana gelen hata düzeltilmelidir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediye Meclisi tarafından alınan, 05.01.2018 tarihli 13 sayılı ve 07.05.2018 tarihli 437 sayılı kararlar ile Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurullarının aldığı sermaye artırım kararlarına katılım sağlanacağı taahhüt edilmiştir. Ancak bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarında 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı yerine hatalı bir biçimde 320 Bütçe Emanetleri Hesabının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına dair “Hesabın niteliği” başlıklı 184’üncü maddesinde; söz konusu hesabın, mahalli idarelerin mali kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 185’inci maddesinde;

“(1) Sermaye taahhütleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Alacak

  1. Sermaye taahhüt tutarları bu hesaba alacak, ilgili malî duran varlık hesabına borç kaydedilir.

 2. Borç

  1. Yerine getirilen sermaye taahhüt tutarları bir taraftan bu hesaba borç, taahhüdün

yerine getirilme şekline göre ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, belediye şirketlerinin sermaye artırımına katılmak için ödenecek toplam 9.000.000 TL’lik tutarın Meclis kararlarının ardından 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcunda izlenmesi ve aynı tutarın 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının alacağına kaydedilmesi gerekmektedir. Daha sonra taahhüdün yerine getirilen kadarı için ödeme yapıldıkça 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının borçlandırılıp ödeme şekline göre ilgili hesabın alacaklandırılması gerekmektedir.

Bayraklı Belediyesi tarafından ilgili sermaye artırımlarının peşinen ödenmeyen

8.000.000 TL’sinin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmesi; mizanda 320 Bütçe Emanetleri Hesabının alacak tutarının olması gerekenden 8.000.000 TL fazla, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının borç tutarının olması gerekenden 8.900.000 TL, alacak tutarının olması gerekenden 9.000.000 TL eksik gösterilmesine sebebiyet vermiştir.

Sermaye artırımlarından 100.000 TL’lik kısım yıl sonu itibarıyla ödenmemiş olup bundan dolayı bilançoda 320 Bütçe Emanetleri Hesabı bu tutar kadar fazla 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı ise eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Sermaye artışı sebebiyle düzenlenen muhasebe kayıtlarında 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı kullanılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilmiş olup, sermaye artışı sebebiyle düzenlenen muhasebe kayıtlarında 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının kullanılacağı bildirilmiştir. Ancak, her ne kadar söz konusu hesabın kullanılacağı ifade edilse de yıl sonu itibarıyla ödenmemiş sermaye tutarı dolayısıyla bilançoda 320 Bütçe Emanetleri Hesabı ile 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına yönelik 100.000 TL hatanın meydana gelmesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından İdarenin 2018 yılı bilançosu doğru ve güvenilir veri içermemektedir.