MEHMET BALiOGLU

Proje Özel Hesabında Yer Alan Tutarlar İçin Ay Sonlarında Değerleme Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 104 Proje Özel Hesabı’nda yer alan Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların kaynaklarından Üniversiteye proje karşılığı aktarılan hibelere ilişkin olarak ay sonlarında döviz değerleme işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
  • Bu durumun 2019 yılı mali tablolarındaki 104, 600 ve/veya 630 nolu hesapların doğru bilgi içermemesine sebep olduğu değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 23. maddesi
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 25. maddesi
  • Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 104 Proje Özel Hesabı’nda kayıtlı tutarlar için her ay sonunda gerekli döviz değerleme işleminin yapılması
  • Kur artışından doğan farkların 104 Proje Özel Hesabı’na borç, 600 Gelirler Hesabı’na alacak kaydedilmesi
  • Kur azalışından doğan farkların ise 630 Giderler Hesabı’na borç, 104 Proje Özel Hesabı’na alacak kaydedilmesi

Rapor Metni

104 Proje Özel Hesabı’nda yer alan Avrupa Birliği ile diğer uluslararası kuruluşların kaynaklarından Üniversiteye proje karşılığı aktarılan hibelere ilişkin olarak ay sonlarında döviz

değerleme işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinde niteliği açıklanan 104 Proje Özel Hesabı’na ilişkin işleyiş 25’inci maddede belirlenmiştir. Bununla birlikte “Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik”in ‘Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi’ başlıklı 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde hesaba ilişkin olarak ay sonlarında yapılması gereken muhasebe işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde her ay sonunda projeler karşılığı alınan hibelere ilişkin döviz mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ay sonu döviz satış kuru üzerinden değerlemesinin yapılması; kur artışından doğan farkların 104 Proje Özel Hesabı’na borç, 600 Gelirler Hesabı’na alacak; kur azalışından doğan farkların ise 630 Giderler Hesabı’na borç, 104 Proje Özel Hesabı”na alacak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda 104 Proje Özel Hesabında kayıtlı tutarlar için ay sonlarında gerekli değerleme işleminin yapılmaması nedeniyle 2019 yılı mali tablolarındaki 104, 600 ve/veya 630 nolu hesapların doğru bilgi içermediği değerlendirilmektedir.